USTROJ I DJELOVANJE

Sjedište VZ Bjelovarsko-bilogorske županije
Sjedište VZ Bjelovarsko-bilogorske županije
Vođenje i izvršenje vatrogasnih intervencija na područjima odgovornosti Javnih vatrogasnih postrojbi izvršavaju, organiziraju te su odgovorni zapovjednici tih postrojbi temeljem planova zaštite od požara i tehničko-tehnoloških eksplozija i odluke o suosnivanju JVP-i te ugovorom o sufinanciranju troškova JVP-i.

Bjelovarsko-bilogorska županija zauzima površinu od 2.652 km2, što je 3,03% od ukupne površine Hrvatske. Središte županije je grad Bjelovar, političko, kulturno i gospodarsko središte županije i u njemu se nalaze mnogobrojne institucije koje svojim aktivnim djelovanjem daju primjeren značaj gradu. Tu su još i gradovi Daruvar, Čazma, Garešnica i Grubišno Polje, koji svojim posebnostima i specifičnostima u gospodarskom i društvenom životu daju cjelovitu sliku područja Bjelovarsko-bilogorske županije. U sastavu županije nalazi se i 18 općina u kojima se čine značajni napori da se oživi i ojača gospodarski potencijal i obogati društveni život.

Na sjeveru graniči s Koprivničko-križevačkom, na sjeveroistoku s Virovitičko-podravskom, na jugu sa Sisačko-moslavačkom i na zapadu sa Zagrebačkom županijom. Obuhvaća prostor četiri karakteristične zemljopisne cjeline: Bilogoru (sjeverno i sjeveroistočno), rubne masive Papuka i Ravne gore (istočno), Moslavačku goru (jugozapadno), i dolinu rijeke Česme i Ilove (zapadno, središnje i južno).
Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije osnovana je i konstituirana na osnivačkoj skupštini 7. Kolovoza 1993. Godine, a u Registar udruženja građana koji se vodio kod Županijskog ureda za opću upravu u Bjelovaru, upisana je 23. siječnja 1995. godine.  Na osnivačkoj skupštini izabrani su i dužnosnici odnosno osobe koje će zastupati i predstavljati Vatrogasnu zajednicu županije, a to su: predsjednik Ivan Rep, zapovjednik Darko Lovrić , dopredsjednik Ivan Habijančić te dozapovjednik Ivan Gladoić.

JVP Bjelovar za područje grada Bjelovara ,
JVP Garešnica za područje grada Garešnice i općina: Hercegovac i Velika Trnovitica ,
JVP Čazma za područje grada Čazme
JVP Daruvar za područje grada Daruvara i općina Dežanovac, Đulovac, Končanica , Sirač, Grubišno Polje
VZO Šandrovac – interventna vatrogasna postrojba za područje općine Šandrovac.

U općinama Berek, Ivanska, Štefanje, Rovišće, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac , nije ustrojeno stalno dežurstvo i ne postoji organizirano dežurstvo za izvršenje vatrogasnih intervencija.

Odgovornost za izvršenje vatrogasnih intervencija na području tih općina preuzima odgovorna osoba sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN106/99, 139/04, 174/04 , 38/09, 080/10).

GRADSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

BJELOVAR ČAZMA DARUVAR GAREŠNICA GRUBIŠNO POLJE

Budući da su u Zajednicu udružene 5 gradskih i 17 općinskih zajednica te jedan DVD direktno, glede lakše komunikacije zajednice su osnovale koordinacije

BJELOVAR: VZG Bjelovar, VZO-a Kapela i Rovišće te DVD Zrinski Topolovac, ČAZMA: VZG Čazma, VZO-a: Ivanska i Štefanje, DARUVAR: VZ Daruvar, VZO-a: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač, GAREŠNICA: VZG Garešnica, VZO-a: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica, GRUBIŠNO POLJE: VZG Grubišno Polje i VZO Veliki Grđevac BILOGORA: VZO-a: Nova Rača, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica i Veliko Trojstvo.

167 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava,
4 javne vatrogasne postrojbe – Bjelovar, Čazma, Daruvar i Garešnica,
1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,
2 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu .

OPĆINSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

BEREK

DEŽANOVAC

ĐULOVAC

HERCEGOVAC

IVANSKA

KAPELA

KONČANICA

NOVA RAČA

ROVIŠĆE

SEVERIN

SIRAČ

ŠANDROVAC

ŠTEFANJE

VELIKA PISANICA

VELIKA TRNOVITICA

VELIKI GRĐEVAC

VELIKO TROJSTVO

DVD Z.TOPOLOVAC