Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2016. godinu

                      

 

 

 

 

Izvješće o radu

Vatrogasne zajednice

Bjelovarsko bilogorske županije

za 2016. godinu

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

 

1.1.UVOD

 

Mandatno razdoblje 2013. – 2017.  je pri kraju, a završit ćemo ga izbornom skupštinom . Iako  u protekle 4  godine nismo imali na raspolaganju neka značajnija financijska sredstava, ipak je to razdoblje obilovalo brojnim događajima i aktivnostima. Ovaj mandat  ćemo pamtiti i po izboru novog županijskog vatrogasnog zapovjednika koji je stupio na dužnost u mjesecu rujnu 2015. godine, a po odlasku u mirovinu prijašnjeg zapovjednika.

Gledajući objektivno možemo reći da je najveći dio planiranih  aktivnosti  odrađen uz podršku i razumijevanje naših članica kao i članova tijela Zajednice koji su nam uvijek izlazili u susret.

Kroz ovo izviješće željeli smo prikazati sve  aktivnosti i događaje, a prema dostupnim podacima, a ako smo nešto izostavili ili je pogrešno napisano, ispravit ćemo uz Vaše prijedloge i dopune.

1.2.ČLANICE  ZAJEDNICE I STRUKTURA ČLANSTVA

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije, u daljnjem tekstu zajednica, dobrovoljna je stručna, humanitarna i nestranačka udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u području zaštite od požara i vatrogastva. Zajednica je osnovana s ciljem unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva i vatrogasnih postrojbi, te promicanja interesa udruga dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

Vatrogasna zajednica županije Bjelovarsko – bilogorske, kao krovna organizacija u županiji osnovana je i djeluje  temeljem Zakona o vatrogastvu , Zakona o zaštiti od požara  i  Zakona o udrugama.

Na području Bjelovarsko-Bilogorske županije za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost odgovoran je prema članku 32 stavak 3. Zakona o vatrogastvu N.N.106/99 i N.N. 174/2004. Županijski vatrogasni zapovjednik koji je uposlenik Vatrogasne zajednice županije.

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije organizacija je vatrogasnih zajednica gradova, općina i samostalnih Dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u Zajednicu temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o udrugama.

Vatrogasna zajednica županije objedinjuje, usmjerava i koordinira rad svojih članica.

 

1.2.1.Članice Zajednice

 

Članice Vatrogasne zajednice BBŽ

 

 

5 VATROGASNIH ZAJEDNICA GRADOVA

 

BJELOVAR
ČAZMA
DARUVAR
GAREŠNICA
GRUBIŠNO POLJE
 

 

 

 

 

 

 

 

17 VATROGASNIH ZAJEDNICA OPĆINA

BEREK
DEŽANOVAC
ĐULOVAC
HERCEGOVAC
KAPELA
KONČANICA
NOVA RAČA
ROVIŠĆE
SEVERIN
SIRAČ
ŠANDROVAC
ŠTEFANJE
VELIKA PISANICA
VELIKA TRNOVITICA
VELIKI GRĐEVAC
VELIKO TROJSTVO
1 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZRINSKI TOPOLOVAC

 

I kod naših članica tijekom  mandatnog razdoblja je došlo do nekih promjena odnosno bitna je promjena to što Vatrogasna zajednica općine Ivanska više ne postoji od prošle godine. Iako su dužnosnici županijske zajednice na razne načine pokušavali pomoći i posredovati između dužnosnika  VZO Ivanska i načelnika, problemi se nisu riješili i nisu pronašli zajedničko rješenje na dobrobit svih žitelja ove općine koja je ostala bez adekvatne zaštite, a intervencije se izvršavaju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika upućivanjem jedne od Javnih vatrogasnih postrojbi.

 

U Vatrogasnu zajednicu županije su  udružene 4 gradske i 16 općinskih zajednica te jedan DVD direktno, a  glede lakše komunikacije zajednice su osnovale koordinacije:

 

v KORDINACIJA BJELOVAR: VZG Bjelovar, VZO-a Kapela i Rovišće te DVD Zrinski

Topolovac,

v KOORDINACIJA ČAZMA: VZG Čazma i VZO Štefanje,

v KOORDINACIJA DARUVAR: VZ Daruvar, VZO-a: Dežanovac, Đulovac, Končanica i

Sirač,

v KOORDINACIJA GAREŠNICA:  VZG Garešnica, VZO-a: Berek, Hercegovac i Velika

Trnovitica,

v KOORDINACIJA GRUBIŠNO POLJE: VZG Grubišno Polje i VZO Veliki Grđevac

v KOORDINACIJA BILOGORA: VZO-a: Nova Rača, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica

i Veliko Trojstvo.

 

Na području Bjelovarsko bilogorske županije djeluje ukupno:

 • 153 Dobrovoljnih vatrogasnih društava teritorijalnih,
 • 4 Javne vatrogasne postrojbe – Bjelovar, Čazma, Daruvar i Garešnica,
 • 1 Profesionalna Vatrogasna postrojba u gospodarstvu,
 • 3 Dobrovoljna Vatrogasna društva u gospodarstvu .

 

Pregled članica po vatrogasnim zajednicama i registrima

Red.

br.

VZG / VZO BROJ DVD/JVP/PVPG BROJ DVD-a u Registru udruga Broj DVD-a u RNO
1. BJELOVAR 19+1 19 19
2. ČAZMA 14+1 14 14
3. DARUVAR 7+1 7 1
4. GAREŠNICA 16+1 16 16
5. GRUBIŠNO POLJE 8 8 8
6. BEREK 2 2 2
7. DEŽANOVAC 7 7 6
8. ĐULOVAC 3 3 3
9. HERCEGOVAC 5 5 5
10. IVANSKA 8 7 6
11. KAPELA 15 13 13
12. KONČANICA 4 4 3
13. NOVA RAČA 9 8 8
14. ROVIŠĆE 9 9 6
15. SEVERIN 2 1 2
16. SIRAČ 2 2 2
17. ŠANDROVAC 5 5 1
18. ŠTEFANJE 6 6 6
19. VELIKI GRĐEVAC 7 5 5
20. VELIKA TRNOVITICA 5 5 5
21. VELIKO TROJSTVO 7 7 7
22. VELIKA PISANICA 3 3 3
23. ZRINSKI TOPOLOVAC 1 1 1
UKUPNO: 164+4 157 142

 

U našoj županiji u Registru udruga ima registrirano ukupno 164 DVD-a, PVP i PVPG, a od tog upisanog broja 157 ih je usklađeno sa Zakonom o udrugama. U registru neprofitnih organizacija su upisana 142 DVD, DVDG i PVPG.  Dakle možemo reći da Vatrogasna zajednica BBŽ-e ima ukupno 153 teritorijalna DVD-a, 1 PVPG i 3 DVDG i 4 JVP  te se temeljem tog broja određuje broj zastupnika u Skupštinu.

 

Zaposleni u vatrogasnoj organizaciji na području Bjelovarsko – bilogorske županije:

Vatrogasna organizacija: Profesionalnih vatrogasaca: Administracije:
Vatrogasna zajednica županije 1 1
Vatrogasna zajednica Grubišno Polje 1
Javna vatrogasna postrojba Bjelovar 36 6
Javna vatrogasna postrojba Daruvar 26 1
Javna vatrogasna postrojba Garešnica 16
Javna vatrogasna postrojba Čazma 17
PVP u gospodarstvu Kronospan Cro 8
UKUPNO: 105 8

 

1.2.2. Struktura članstva zajednice

 

Pregled članstva VZŽ Bjelovarsko bilogorske

VZG/VZO OPERATIVNI IZVRŠNI PRIČUVNI VETERANI POČASNI PODUPIRAJUĆI POMLADAK MLADEŽ PRIPRAVNICI UKUPNO
Bjelovar 259 404 95 64 12 306 173 100 1413
Daruvar 58 70 126
Garešnica 79+16 409 61 25 43 732 137 80 111 1693
Čazma 51+16 595 188 850
G. Polje 25 285 30 340
Berek 9 25 2 15 7 79
Dežanovac 10 90 108
Đulovac 20+3 86 40 50 113
Hercegovac 28 60 88
Ivanska 64 100
Kapela 38+3 429 34 501
Končanica 10 58 68
Nova Rača 60 124 184
Rovišće 24 98 138
Severin 18 25 19 3 22 19 6 106
Sirač 21+4            55 40 120
Šandrovac 26+1            63 24 104
Štefanje 18 72 92
V. Pisanica 39            82 25 146
V. Grđevac 24 80 30 160
V. Trojstvo 20 80 100
V. Trnovitica 28 48 72
Z. Topolovac 47             30 77
VZŽ 1 1
UKUPNO: 6779

 

 

1.3. TIJELA ZAJEDNICE, SJEDNICE I KOMUNIKACIJA

 

TIJELA ZAJEDNICE: Skupština, Predsjedništvo, Zapovjedništvo i Nadzorni odbor.

 

Skupština (74 člana) je najviše tijelo upravljanja u Zajednici, a čine je predstavnici izabrani

na sjednicama skupština vatrogasnih zajednica ili DVD-a te 2 predstavnika iz BBŽ-e,

a sukladno odredbi članka  26 Statuta.

 

Izvršno tijelo skupštine je Predsjedništvo koje broji 26 članova, a čine ga predsjednici vatrogasnih zajednica, predsjednik DVD-a Zrinski Topolovac koji je direktno udružen u županijsku Zajednicu, predstavnik Bjelovarsko bilogorske županije, županijski vatrogasni zapovjednik i tajnik.

 

Zapovjedništvo je stručno tehničko tijelo zajednice koje broji do 30 članova, a čine ga zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova i općina, županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik  te predstavnik Županije.

 

Nadzorni odbor je tijelo Zajednice koje broji 6 članova, po jedan iz svake koordinacije.

 

Stalna radna tijela Predsjedništva: Izvršni odbor i Komisija za priznanja i odlikovanja.

 

Izvršni odbor koji broji 9 članova: 6 predstavnika iz koordinacija, predsjednik i tajnik Zajednice te županijski vatrogasni zapovjednik.

Komisija za priznanja i odlikovanja je također stalno tijelo Predsjedništva koja se sastaje po potrebi, a broji 3 člana.

 

Stalna radna tijela Zapovjedništva su: Operativno tehnički stožer, Savjet vatrogasne mladeži, Povjerenstvo za natjecanje i Odbor vatrogasnih sudaca.

 

Operativno tehnički stožer broji 12 članova, a čine ga: županijski vatrogasni zapovjednik, zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika,  zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi (4 ) te po jedan zapovjednik – predstavnik iz svake   koordinacije (6).

 

Savjet vatrogasne mladeži i Povjerenstvo za natjecanje broje 7 članova – iz svake koordinacije po jedan i županijski vatrogasni zapovjednik, dok Odbor vatrogasnih sudaca broji 6 članova – po jedan iz svake koordinacije osim koordinacije Grubišno Polje i županijski vatrogasni zapovjednik.

 

Održane sjednice tijela i komisija tijekom 2016.god.

Tijelo/komisija Broj sjednica Mjesto održavanja Datum održavanja
 

skupština

 

2

Velika Trnovitica 19. lipanj
Babinac 28. prosinac
 

predsjedništvo

 

2

Hercegovac 13. travanj
Bjelovar 14. prosinac
Izvršni odbor 1 Garešnica 24. svibanj
 

Zapovjedništvo

2 Bjelovar 7. lipanj
Bjelovar 8. prosinac
Nadzorni odbor 1 Bjelovar 30.svibanj
Savjet vatrogasne mladeži 2 Bjelovar 8. travanj
Povjerenstvo za natjecanje 1 Bjelovar 8. travanj
Odbor vatrogasnih sudaca
Komisija za priznanja i odlikovanja 5 Bjelovar 19. ožujak, 10. travanj, 9. svibanj, 29. svibanj, 15. lipanj

 

Komisija za priznanja i odlikovanja je većinu zahtjeva rješavala telefonskim putem.

Na sjednice predsjedništva  je uvijek bio pozivan i nazočan predsjednik ili jedan od članova Nadzornog odbora kako bi mogli pratiti rad zajednice i njenih tijela te pravovaljano donošenje odluka.

Tijek sjednica se snima te se vodi zapisnik koji se usvaja na narednoj sjednici.

Pozivi za sve sjednice idu elektroničkom poštom  na osobne adrese ili  općine jer je taj način komuniciranja brži i jeftiniji.

 

1.3.1. Sjednice tijela i komisija Zajednice

 

Skupština Zajednice

Temeljem novog Zakona o udrugama održavamo dvije skupštine godišnje,  izvještajnu sjednicu skupštine održavamo u svibnju ili lipnju, a drugu krajem godine na kojoj donosimo i usvajamo financijski plan i program rada za narednu godinu.

 

Izvještajna sjednica skupštine održana je 3. lipnja 2016. godini u Velikoj Trnovitici gdje nam je domaćin bila VZO Velika Trnovitica, a pokrovitelj općina Velika Trnovitica. Skupštinu su svojim dolaskom uveličali saborski zastupnik i predsjednik HVZ-a Ante Sanader, saborski zastupnik Miro Totgergeli,   zamjenik župana Neven Alić, zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Željko Sutlar te ostali uvaženi gosti.

Predsjednik Petrić se zahvalio načelniku općine g-dinu Markoviću na ukazanoj dobrodošlici te pokroviteljstvu za održavanje skupštine.

 

Na skupštini su usvojena izvješća: o financijsko – materijalnom poslovanju VZ BBŽ-e za 2015. godinu, o cjelokupnom radu VZ BBŽ-e za 2015. godinu, Nadzornog odbora te usvojen završni račun.

 

Na sjednici skupštine su također date razrješnice nekim članovima skupštine. Razrješnica je dana članu Nadzornog odbora ispred koordinacije Daruvar – Damiru Jurišiću, zatim zapovjedniku VZO Velika Trnovitica Darku Vojkoviću te zapovjedniku VZO Ivanska Draženu Albertu. Na njihova mjesta su izabrani drugi članovi: ispred koordinacije Daruvar za člana Nadzornog odbora je izabran Slavko Nehvatal, a novi zapovjednici zajednica ujedno i članovi skupštine su: Dražen Melec kao zapovjednik VZO Velika Trnovitica te Dario Milardović novoizabrani zapovjednik VZO Ivanska.

 

Zastupnici skupštine su također većinom glasova donijeli odluku da se željku Jambreku dodijeli priznanje počasnog zapovjednika VZ BBŽ-e.

 

 1. prosinca 2016. godine održana je radna sjednica skupštine u Babincu gdje je domaćin bila VZO Velika Pisanica.  Na skupštini su usvojene: Izmjene i dopune financijskog plana redovnih sredstava i financijskog plana namjenskih sredstava kao i plan nabave za 2016. godinu, Program rada  VZ BBŽ-e za 2017. godinu, Financijski plan redovnih i namjenskih sredstava za 2017. godinu kao i Plan nabave i Plan zaduživanja i otplata za 2017. Godinu.

 

Izvršni odbor i Predsjedništva

 

U protekloj godini održana je jedna sjednica Izvršnog odbora, 24. svibnja u Garešnici na kojoj je razmatrano Izvješće o radu VZ BBŽ-e za 2015. godinu te  izvršen dogovor za održavanje redovne izvještajne skupštine.

Prva sjednica Predsjedništva održana je 13. travnja 2016. godine gdje je domaćin bila VZO Hercegovac. Na sjednici je raspravljano i usvojeno Financijsko izvješće VZ BBŽ-e za 2015. godinu te dogovoren termin i mjesto održavanja izvještajne skupštine. Dogovoreno je da se skupština VZ BBŽ-e održi 3. lipnja 2016. godini  u Velikoj Trnovitici  pod pokroviteljstvom  općine. Na sjednici su također date informacije o aktivnostima Savjeta vatrogasne mladeži te rasprava i dogovor glede narednih aktivnosti: obilježavanje 140. Obljetnice HVZ-a, organizacija i učešće na hodočašću u Mariju Bistricu, obilježavanje Dana vatrogasaca I učestvovanje na državnom vatrogasnom natjecanju vatrogasaca i mladeži  u Puli.

Članovi predsjedništva su također dobili informaciju o održavanju edukacije o korištenju informatičkih aplikacija HVZ-a. Predsjednik zajednice je upoznao nazočne o ostavci člana Nadzornog odbora ispred koordinacije Daruvar Damira Jurišića te prijedlog za novog člana, a to je Slavko Nehvatal iz VZO Dežanovac. Na sjednici predsjedništva je donesena odluka da se prema skupštini uputi prijedlog  o proglašenju Željka Jambreka  počasnim županijskim zapovjednikom.

Na sjednici je još bilo govora o nadzoru inspektora za Civilnu zaštitu, zatim o nadležnostima zakona o udrugama te o nedostatku financijskih sredstava.

 

Druga  sjednica predsjedništva održana je 14. prosinca u Bjelovaru  na kojoj su donesene izmjene i dopune Financijskog plana redovnih i namjenskih sredstava za 2016. godinu,  doneseni prijedlozi Programa rada i Financijskog plana redovnih sredstava i financijskog plana namjenskih sredstava za 2017. godinu, donesen je prijedlog plana nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu te Plan zaduživanja i otplata VZ BBŽ-za 2017. godinu.

Na sjednici su donesene odluke: o utrošku sredstava premije osiguranja temeljem članka 43. Zakona o vatrogastvu, odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, sredstva reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, odluka o kratkoročnoj pozajmici , odluka o uvjetima plaćanja predujmom, odluka o priznavanju prihoda, odluka o donošenju procedure kojom se utvrđuju svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe, izvođenja radova, izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja. Doneseni su i slijedeći pravilnici: o korištenju službenih automobila u VZ BBŽ-e, o službenim putovanjima kao i pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva.

 

Zapovjedništvo i Operativno tehnički stožer

 

U protekloj godini održane su dvije sjednice Županijskog vatrogasnog zapovjedništva  u Bjelovaru, 7. lipnja i 8. prosinca.

Na prvoj sjednici županijski zapovjednik je govorio o intervencijama,  o provođenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2016. godini, razmatran je prijedlog izmjena Pravilnika o susretu prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i vatrogasne mladeži VZ BBŽ-e, zapovjednik je izvijestio nazočne zapovjednike o dobivenim planovima zaštite šuma od požara od hrvatskih šuma, zatim o Planu veza  odnosno radio uređajima. Posebno je naglasio ažuriranje podataka koje nije završeno jer zapovjednici ne dostavljaju potrebite podatke. Na sjednici je bilo govora o osposobljavanju, a  ispred naše županijske zajednice za koordinatora  osposobljavanja je izabran Tomislav Kunješić.

 

 1. prosinca je održana u Bjelovaru druga sjednica zapovjedništva na kojoj je zapovjednik pročitao izvješće o radu za proteklo razdoblju, razmatran je prijedlog programa rada VZ BBŽ-e za 2017. godinu, dana je informacija o provedenim dotacijama s pozicije premije osiguranja te prijedlozi za naredno razdoblje, informacija o intervencijama u proteklom razdoblju te još uvijek aktualno ažuriranje podataka. Zapovjednik je također dao detaljno izvješće sa održanom državnog natjecanja vatrogasaca te o Planu programu aktivnosti naše vatrogasne zajednice županije za 2017. godinu, a sukladno Planu kojeg je donijela Vlada RH.

 

Savjet vatrogasne mladeži, Povjerenstvo za natjecanje i Odbor sudaca

 

Sjednica Savjeta vatrogasne mladeži je održana 8. travnja  u Bjelovaru uz nazočnost predsjednika povjerenstva za natjecanje. Na sjednici je bilo govora o seminaru za voditelje vatrogasne mladeži koji se održava svake godine u Fažani, zatim o održavanju susreta pomlatka i vatrogasne mladeži  te o državnom natjecanju. Na sjednici je također detaljno analiziran prijedlog Pravilnika o susretu prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i vatrogasne mladeži.

 1. ožujka predsjednici svih komisija zajedno sa voditeljima odjeljenja koji su se plasirali na državno natjecanje, sastali su se u Štefanju gdje su razgovarali o državnom natjecanju, susretu pomlatka i vatrogasne mladeži, seminaru za voditelje vatrogasne mladeži u kampu u Fažani. Na sastanku je također predložen plan prijevoza na državno natjecanje, smještaj, treninzi te 3 sudca koji će suditi na državnom natjecanju.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  u sastavu: Mario Vinković – predsjednik, Zlatko Rončević – zamjenik predsjednika, Damir Zajček,   i Ivan Kovačević – članovi,  se sastao 30. svibnja 2016.god.  u Bjelovaru gdje su izvršili  nadzor cjelokupnog poslovanja Zajednice, a posebno materijalno financijskog.

Sjednici su pored članova odbora bili nazočni  predsjednik i zapovjednik Zajednice.

 

1.4. OPERATIVNE AKTIVNOSTI, INTERVENCIJE, VJEŽBE

 

4.4.1. Intervencije  u 2016.

Vođenje i izvršenje vatrogasnih intervencija na područjima odgovornosti Javnih vatrogasnih postrojbi izvršavaju, organiziraju te su odgovorni zapovjednici tih postrojbi temeljem Planova zaštite  od požara i tehničko-tehnoloških eksplozija  i odluke o suosnivanju JVP-i  te ugovorom o sufinanciranju troškova JVP-i.

Za područje :

 • grada Bjelovara , JVP Bjelovar ,
 • grada Garešnice i općina: Hercegovac, Velika Trnovitica, JVP Garešnica ,
 • grada Čazme JVP Čazma ,
 • grada Daruvara područje, općina Dežanovac, Đulovac, Končanica , Sirač

i grada Grubišno Polje , JVP Daruvar ,

 • općine Šandrovac VZO Šandrovac – interventna vatrogasna postrojba.

 

U općinama: Berek, Ivanska, Štefanje, Rovišće, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac, nije ustrojeno stalno dežurstvo za dojavu intervencija i ne postoji organizirano dežurstvo za izvršenje vatrogasnih intervencija, te je isto potrebno ustrojiti radi brzog i učinkovitog interveniranja.

Odgovornost za organiziranje i djelovanje učinkovite vatrogasne službe na području tih općina preuzima odgovorna osoba sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 139/04, Članak 3.), te Zakonu o izmjenama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 38/09).

Vođenje i izvršenje vatrogasnih intervencija na područjima Općina koja ne pokrivaju

JVP-e odgovorni su zapovjednici vatrogasnih zajednica i njihovi zamjenici te zapovjednici središnjih društava koje je imenovalo nadležno tijelo vatrogasnog društva a potvrđeni su od općinskog načelnika.

Postojeći sustav nije održiv iz razloga što se operativno vatrogastvo na području navedenih općina u trenutku potrebe temelji isključivo na aktivnosti i raspolaganju članova dobrovoljnih vatrogasnih društava.

 

               1.4.2. Dislokacija

 

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, obaveza županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem točke 6. je bila izrada Plana angažiranja vatrogasnih snaga na području županije te dostava izvješća prema DUZS-u o svim pripremnim aktivnostima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području županije te dostava konačnog izvješća o izvršenim aktivnostima i izvješća o provedenim dislokacijama vatrogasnih snaga s područja naše županije.

 

Sukladno  točkama 38. i 39. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH  u 2016.god., a temeljem procjene opasnosti od požara na priobalnom području, profesionalni vatrogasci iz  javnih vatrogasnih postrojbi su bili dislocirani u DIP Divulje.

 

Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika dislokacija je provedena u 6. smjena,  početak je bio 30. lipnja, a završetak 8. rujna.  Na ovu dislokaciju je bilo upućeno navalno vozilo iz JVP Daruvar.

 

Pregled broja vatrogasaca po dislokacijama:

DISLOKACIJA  DIP DIVULJE
DISLOKACIJA JVP BROJ VATROGASACA
1. smjena Daruvar 1
Bjelovar 1
Čazma 1
Garešnica 1
2. smjena Daruvar 2
Bjelovar 1
Garešnica 1
3. smjena Daruvar 2
Bjelovar 1
Čazma 1
4. smjena Daruvar 3
Čazma 1
5. smjena Daruvar 3
Bjelovar 1
6. smjena Daruvar 3
  Bjelovar 1
UKUPNO:         24
BROJ VATROGASACA PO JVP
  Daruvar 14
Bjelovar 5
Garešnica 2
Čazma 3

 

 

Na području naše županije nije bilo posebnih operativnih aktivnosti vezanih uz sezonu 2016. u smislu vatrogasnih intervencija, već su obavljani pregledi opreme i tehnike, operativnog članstva po vatrogasnim zajednicama gradova i općina te njihova spremnost za uključivanje u operativne aktivnosti.

 

1.4.3. Taktičko pokazne vježbe

 

U svrhu neophodnog i konstantnog održavanja interventnosti te operativnosti vatrogasnih postrojbi redovito se organiziraju taktičko pokazne vježbe, negdje na razini više postrojbi odnosno DVD-a, pri čemu je važno da se sve veći naglasak pridaje realnosti scenarija odnosno pretpostavljenog događaja. Vježbe su se provodile zajedno sa smotrom vatrogasne opreme i tehnike po vatrogasnim zajednicama gradova i općina, ali nam nisu dostavljeni pisani podaci.

 

JVP grada Bjelovara u sklopu obilježavanja „Mjeseca zaštite od požara“ održala je 19. i 20. svibnja dane otvorenih vrata kojom prigodom su je posjetila djeca bjelovarskih i okolnih osnovnih škola i dječjih vrtića, a dana 20. svibnja  održana je pokazna vatrogasna vježba u krugu postrojbe. Vježba je održana u više faza sa raspoloživom opremom i sredstvima.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik je učestvovao na tehničko taktičkom zboru ljudstva, sredstava i opreme „DIVULJE 2016.“ Održanom 9. lipnja 2016. godine na prostoru vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama. Cilj tehničko taktičkog zbora je bio prikazati javnosti dio kopnenih, pomorskih i zračnih protupožarnih snaga, opreme i tehnike koji će se  koristiti temeljem Vladinog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u gašenju požara otvorenog prostora na području RH.

 

1.4.4. Državno natjecanje vatrogasaca

 

Odlukom s 11. sjednice Operativno-tehničkog stožera od 7. travnja 2016. godine, za domaćina 7. državnog natjecanja vatrogasaca RH u 2016. godini određena je VZŽ Istarske.

 

Na natjecanju su nastupila 226 natjecateljskih odjeljenja (za 14 manje nego 2012. godine), od kojih su 2 strana natjecateljska odjeljenja i to u kategoriji muški „B“ (Austrija) i žene „A“ (Slovenija). Od tog broja bilo je: muški A – 58 odjeljenja, muški B – 54 odjeljenja, žene A – 52 odjeljenja, žene B – 41 odjeljenje, PVP A – 12 odjeljenja i PVP B – 7 odjeljenja.

 

Vatrogasna zajednica Istarske županije preuzela je poslove organizacije prijema, izrade promidžbenih materijala i plakata, tehničke i redarske službe, organizaciju hitne pomoći i sl.

Stručna služba Hrvatske vatrogasne zajednice bila je zadužena za obradu prijava putem aplikacije „Vatronet“, izradu programa natjecanja i rasporeda nastupa, izvršenje osiguranja svih sudionika natjecanja, prijevoz natjecateljske opreme, izradu akreditacija za voditeljstvo,  sudačke komisije i ostalo službeno osoblje, izradu diploma, definiranje protokola i ostale radnje koje su bile potrebne za organiziranje 12. državnog natjecanja vatrogasaca RH.

 

Završna svečanost proglašenja rezultata natjecanja održano je na stadionu ŠRC Uljanik.  Pred gotovo 2600 natjecatelja, sudaca i voditeljstva natjecanja podijeljena su priznanja i nagrade pobjednicima  ali i svima koji su sudjelovali.

Najboljim natjecateljskim odjeljenjima pehare su podijelili članovi organizacijskog odbora i voditeljstva natjecanja.

Svi članovi natjecateljskih odjeljenja dobili su medalje. Tako su članovi odjeljenja iz prve trećine dobili medalje sa zlatnim obilježjem, druge trećine medalje sa srebrnim obilježjem, a treće trećine medalje s brončanim obilježjem. Vatrogasni suci, tehničko osoblje i radna služba dobili su također medalje.

 

KATEGORIJA DVD OSVOJENO MJESTO KATEGORIJA DVD OSVOJENO MJESTO
 

Muški A

N. Plavnice i K. Cesta 11  

Žene A

Gornji Draganec 30
Staro Štefanje 37 Donja Šušnjara 35
Čazma 40 Bojana 43
 

Muški B

Daruvar 18  

Žene B

 

Čazma 14
Bojana 36 Ivanska 28
Gornji Draganec 39 Gornji Daruvar 33
PVP A Čazma 3
Daruvar 5

 

 

1.5. VATROGASNA VOZILA

 

Tabelarni prikaz vatrogasnih vozila  po vatrogasnim zajednicama i vrsti:

VZG/O JLS Navalno  Cisterna Navalno sa ljestvom Auto ljestva Auto platforma šumsko Tehničko Akcidenti Trak. cist. Zapovjedno kombi VMŠ-honda
BJELOVAR 4 3 1 1 1 1 1 10 5 1 28
DARUVAR 3 1 1 1 1 1 2 4 1
GAREŠNICA 4 2 1 1 1 14 2
ČAZMA 2 4 1 1 1 4 2 17+2
G. POLJE 3 3 1 7 1
BEREK 2 1 2 1
DEŽANOVAC 8
ĐULOVAC 1 1 2
HERCEGOVAC 1 1 3
IVANSKA 3 6
KAPELA 2 10
KONČANICA 1 4
NOVA RAČA 2 1 5
ROVIŠĆE 1 2 1 7 3
SEVERIN 1 2 1 1
SIRAČ 1 1 1 2
ŠANDROVAC 1 1 5 1
ŠTEFANJE 1 1 4
VELIKA PISANICA 1 1 1 2 2
VELIKI GRĐEVAC 3 6 2
VELIKO TROJSTVO 1 5
VELIKA TRNOVITICA 1 2 2
ZRINSKI TOPOLOVAC 1 2
VZ BBŽ 1 1
UKUPNO: 33 28 1 4 1 8 6 2 114 22 7 48

 

 

1.6. KUPLJENA OPREMA I DOZNAČENA FINANCIJSKA SREDSTVA

 

Redovna financijska sredstva iz proračuna županije  koja smo imali na raspolaganju  su  bila  dostatna za financiranje  redovne djelatnosti, a financijska sredstva po posebnim propisima – od osiguravajućih kuća smo usmjerili vatrogasnim postrojbama kao pomoć pri kupovini vatrogasnih vozila.

 

Tabela doznačenih sredstava od VZ BBŽ:

DVD/JVP IZNOS NAMJENA
Severin 20.000,00 za vozilo
Garešnica 20.000,00 za vozilo
Brestovac  3.000,00 oprema
Ukupno: 43.000,00

 

 

Još uvijek je na snazi odluka predsjedništva da se  sredstva premije osiguranja HVZ-a usmjere za kupovinu vatrogasne opreme prigodom obilježavanja obljetnica vatrogasnih postrojbi. Na taj način je pokriven dio obljetnica onih postrojbi koje su ispunjavale kriterije mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja temeljem članka 7.  i 8., a uvjet je bio da vatrogasna postrojba ima 10 operativnih vatrogasaca sa važećim liječničkim pregledom, odnosno 20 u središnjim postrojbama.

Postrojbama koje nisu udovoljavale mjerilima, vatrogasnu opremu je kupila Zajednica, a odluka o kupovini je bila donesena na zadnjoj sjednici predsjedništva u 2014.godini tako da smo kupovinu opreme tim postrojbama izvršili početkom 2015. godine, a obljetnice su bile u 2014. godini.

Hrvatska vatrogasna zajednica je na temelju podnesenih zahtjeva doznačivala sredstva direktno na račune postrojbi.

 

Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja u 2015. godini.

 • Članak 7 – potpora za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije
 • Članka 8 – potpora za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije povodom obljetnica
 • Članak 9 – pomaganje vatrogastva na području od posebne državne skrbi
 • Članak 12 – za osposobljavanje

 

 

Doznačena sredstva temeljem članka  7., 8., 9, i 12. od HVZ-a:

DVD/JVP/VZG Članak 7 Članak 8. Članak 9 Članak 12 Ukupno:
Kajgana 4.000,00 4.000,00 8.000,00
Brestovac 4.000,00 4.000,00 8.000,00
Vagovina 4.000,00 4.000,00 8.000,00
Garešnica 3.500,00 3.500,00 7.000,00
Zrinski Topolovac 1.692,22

12.500,00

14.192,22
Berek 20.000,00 20.000,00
Daruvarski Brestovac 5.000,00 5.000,00
Đulovac 12.500,00 12.500,00
VZG/VZO
 Čazma 6.787,50 6.787,50
 Daruvar 4.050,00 4.050,00
 Veliki Grđevac 4.072,50 4.072,50
Bjelovar       5.800,00 5.800,00
Šandrovac       12.150,00 12.150,00
UKUPNO: 20.500,00 15.500,00 46.692,22 32.860,00 115.552,22

 

 

 

 1.7. OSPOSOBLJAVANJE VATROGASNIH KADROVA

 

4.7.1. Seminari

 

Temeljem inicijative i upita od strane više vatrogasnih zajednica, Hrvatska vatrogasna zajednica je organizirala seminar na temu zakonitog financijskog poslovanja  vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi sukladno odredbama propisa koji uređuju financijsko poslovanje. Seminar je održan 21. Siječnja u prostorijama DVD-a Stupnik. Predavač na seminaru je bila načelnica Sektora za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija RH – Ivana Jakir Bajo.

 

U Kampu u Fažani od 22. do 24. travnja 2016. godine održan je stručni seminar voditelja vatrogasne mladeži na kojem je sudjelovalo preko 110 voditelja koji su imali prilike čuti kvalitetna izlaganja koja će pomoći voditeljima vatrogasne mladeži u daljnjem radu s vatrogasnom mladeži.

Cilj ovog seminara usmjeren je na stjecanja novih znanja i razmjene dosadašnjih iskustava, a ujedno se provela i anketa kako bi se vidjelo što voditelji predlažu i kakvo viđenje imaju o radu Kampa i organizaciji samog seminara.

 

Program seminara započeo je u subotu 23. travnja sa predavanjima. Teme predavanja i rasprava bile su usredotočene na rad s vatrogasnom mladeži kroz razne aktivnosti od sudjelovanje u radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani, osposobljavanja voditelja vatrogasne mladeži i iskustvo u provedbi osposobljavanja voditelja vatrogasne mladeži, priprema odjeljenja za natjecanje vatrogasne mladeži.

 

Zadnjeg dana seminara održana je 6. sjednica Savjeta za vatrogasnu mladež HVZ-a na čijem su dnevnom redu bile zastupljene sve nadolazeće aktivnosti vezane za vatrogasnu mladež.

Članovi Savjeta u raspravi su proanalizirali provedbu Seminara za voditelje vatrogasne mladeži.

Članovi Savjeta raspravljali su o priprema za provedbu 21. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani gdje su između ostalog predložili načelniku kandidate koji će obnašati dužnost zapovjednika u Kampu ove godinu.

 

Na kraju seminara predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži HVZ-a Milivoj Taslak, zamjenik predsjednik Goran Dikšić i načelnik HVZ Željko Popović uručili su  Potvrde za sudjelovanje voditeljima vatrogasne mladeži.

 

Ispred naše županije seminaru je prisustvovalo 6 učenika – 4 voditelja vatrogasne mladeži, kandidat za zapovjednika kampa Tomislav Kunješić te predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži Silvestar Štefović.

 

 • VZG Garešnica – 2 učesnika – DVD Trnovitički Popovac i DVD Brestovac
 • VZO Štefanje – 2 učesnika – DVD Štefanje

 

Edukacija za korištenje informatičkih aplikacija HVZ-a održana je 27. travnja u prostorijama VZG Bjelovara kojoj su prisustvovala 23 polaznika.  Edukacija se provodila u dva dijela, prvi je bila edukacija za modul GIS i praćenje vozila, a nakon toga edukacija za modul Vatronet.

 

Nekoliko predstavnika iz  vatrogasnih zajednica je prisustvovalo seminaru o upoznavanju s mogućnošću kandidiranja za EU sredstva za obnovu i gradnju vatrogasnih domova i spremišta. Seminar je održan 26. svibnja u prostorijama DVD-a Gornji Stupnik.

 

Hrvatska vatrogasna zajednica organizirala je 9. stručni skup vatrogasaca koji se održao 27. i 28. listopada 2016. u hotelu Adria u Dubrovniku. Stručnom skupu prisustvovalo je oko 200 osoba iz vatrogasnih organizacija diljem Hrvatske. Stručni skup bilo je moguće pratiti putem web-streaminga na internetskoj stranici HVZ-a. Na skupu je bilo 11 izlagača osobne zaštitne opreme za vatrogasce i druge vatrogasne tehnike.

 

Na skupu je prikazan kratkometražni animirani film „Požar nije šala“, autorice Marijane Miljas Đuračić iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Predstavnici tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. prezentirali su radio-komunikacijsku mrežu Cronect i mogućnosti koje pružaju vatrogasnim organizacijama za korištenje njihove usluge.

 

 

1.7.2. Osposobljavanja i usavršavanja

 

Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se u vatrogasnim zajednicama uz nadzor Hrvatske vatrogasne zajednice za osposobljavanja vatrogasnih zvanja i usavršavanje specijalnosti. Uz osposobljavanja i usavršavanja propisana Pravilnikom o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, važan oblik obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi, vatrogasna natjecanja kao i sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih sajmova.

 

Osposobljavanje i usavršavanje na području koordinacije Daruvar i VZO Veliki Grđevac vrši JVP Daruvar, a VZO Šandrovac sa vanjskim suradnicima vrši osposobljavanje za DVD-a na području koordinacije „Bilogora“.

 

 

Hrvatska vatrogasna zajednica je sufinancirala osposobljavanje i usavršavanje u našoj zajednici sa 32.860,00 kn i to:

v osposobljavanje  31.150,00 kn

v usavršavanje  2.300,00 kn

 

 

VRSTA OSPOSOBLJAVANJA/

USAVRŠAVANJA

IZNOS
Vatrogasac 23.400,00
dočasnik 7.750,00
Tehničke intervencije 2.300,00
UKUPNO: 33.450,00

 

 

Nadzor nad osposobljavanjem  je vršio ispred HVZ-a Damir Knežević u suradnji sa članovima Odbora za osposobljavanje i usavršavanje i županijskim zapovjednikom.

 

 

Tabela osposobljavanja i usavršavanja:

VZO/G MLADEŽ VATROGASAC VATROGASAC

I KLASE

DOČASNIK DOČASNIK I KLASE
Bjelovar 22
Čazma 39
Garešnica 10 9
Grubišno Polje
Kapela 4 11 1 7
Daruvar 44
Nova Rača 3 8 5 5
Štefanje 22 10
Šandrovac 5 3 18 9
Veliki Grđevac
Velika Pisanica 5 6 8 8 7
Đulovac 26
UKUPNO:          

 

 

Tabela usavršavanja za specijalnosti:

VZG/VZO teh.interv. Dišni aparati bolničar Strojar akcident
Kapela 6
Velika Pisanica 10 9 10     9            4
Šandrovac 7
UKUPNO:            23 9 10     9            4

 

 

1.7.3 Nadzori i pregledi vatrogasne opreme

 

Županijski vatrogasni zapovjednik je izvršio nadzor u nekoliko vatrogasnih zajednica i središnjih društava, u većini slučajeva zajedno sa inspektorom za vatrogastvo DUZS Područnog ureda Bjelovar.

Nadzor je izvršen:

 • VZO i DVD Severin – 16.06.2016.
 • DVD Rovišće – 28.06.2016.
 • DVD Štefanje – 19.07.2016. i
 • DVD Šandrovac – 30.11.2016.

 

Županijski zapovjednik je također prisustvovao tehničkom pregledu opreme u vatrogasnim zajednicama i DVD-ima:

 • VZG Bjelovar – 14.05.2016.
 • VZG Grubišno Polje – 11.06.2016.
 • VZ Daruvar – 01.07.2016.
 • VZO Kapela – 31.07.2016.
 • VZO Štefanje – 28.08.2016.
 • VZO Rovišće – 15.10.2016. i
 • VZO Velika Trnovitica – 13.11.2016.

 

 

1.8. RAD SA MLADIMA, NATJECANJA I SUSRETI

 

Vatrogasna natjecanja, druženja i susreti  pomlatka i mladeži provode se radi promidžbe  i popularizacije vatrogastva i pripreme vatrogasnog pomlatka za buduće operativne dužnosti. Svim tim aktivnostima koordinira i usmjerava ih Savjet vatrogasne mladeži koji broji 6 članova, po jedan iz svake koordinacije. Više od polovice naših zajednica  nema odjeljenja djece ni mladeži što je vidljivo iz vatrogasnih natjecanja i susreta iako uvijek naglašavamo da se najveća pozornost treba posvetiti mladim naraštajima vatrogasaca odnosno radu sa pomlatkom i mladeži, međutim pokazatelji sa terena su drugačiji, iako pojedine vatrogasne zajednice posvećuju veliku pozornost radu sa mladima.

 

Vatrogasna zajednica grada Bjelovara je već treću godinu za redom organizirala likovni, literarni i foto natječaj za djecu vrtića i učenike osnovnih škola s područja grada Bjelovara na temu vatrogastva.

 

Koordinacija Daruvar je i ove godine u mjesecu svibnju organizirala susret prijateljstva djece i mladeži – 6. Memorijal Franje Doležala, a domaćin je bila VZO Sirač. Na susretu se okupila brojna mladež i djeca, ali je kiša sve pokvarila tako da ekipe nisu mogle nastupiti.

 

DUZS Područni ured Bjelovar su i ove godine vršili edukaciju djece u području zaštite i spašavanja po školama u suradnji sa vatrogascima iz tog područja i policijom. Edukacije su vršene u školama u Bjelovaru, Velikoj Pisanici, Područnoj školi u Lasovcu,

DVD Veliko Vukovje član VZG Garešnice je održao Memorijalni kup vatrogasne mladeži „Mirko Slavujac“ 30. kolovoza u Velikom Vukovju gdje se okupilo 26 postrojbi vatrogasne mladeži i pomlatka iz 3 županije.

 

Hrvatska vatrogasna zajednica posvećuje pozornost radu sa mladima pa su tako i ove godine tiskali bojanke i  rasporede školskih sati za sve učenike prvih razreda koji su dostavljeni u županijske zajednice  te podijeljeni po koordinacijama.

 

Nacionalna edukacija djece u području civilne zaštite koju je provodio Područni ured DUZS Bjelovar  nastavljena je i tijekom mjeseca studenog i prosinca i to u slijedećim školama: OŠ Veliko Trojstvo – matična škola te područne škole u Šandrovcu i Ćurlovcu, u I Osnovnoj školi u Bjelovaru te područnim školama u Klokočevcu i Novim Plavnicama te u OŠ u Velikom Grđevcu.

1.8.1. Susret pomlatka i mladeži

 

I ove godine smo održali već tradicionalni susret pomlatka i vatrogasne mladeži na nogometnom igralištu u Čazmi gdje je domaćin bila Vatrogasna zajednica grada Čazme,  koja je poslije susreta održala svoje gradsko natjecanje. Na susretu su učestvovala 53 vatrogasna odjeljenja –  40 pomlatka i 13 odjeljenja mladeži. Pomladak je izvodio   vježbu sa brentačama, a vatrogasna mladež vježbu sa preprekama, vježbu VMŠ i vježbu polaganja tlačnih cijevi. Za sve učesnike smo osigurali prehranu i sokove, a sva odjeljenja su dobila  diplomu za učešće i  pehare za osvojena mjesta, a svi učesnici medalje.

 

 

 

 

 

 

REZULTATI  SUSRETA POMLATKA I MLADEŽI:

 

BRENTAČE MUŠKI
MJESTO DVD   BODOVI MJESTO DVD  BODOVI
1. Velika Ciglena 485,70 18.       Prnjarovac 482,91
2. Trojeglava 485,65 19.       Prespa 482,90
3 Donja Šušnjara 484,50 20.       Novoseljani II 482,90
4. Gudovac II 484,36 21.       Ivanska 482,70
5. Doljani 484,25 22.       Sirač 482,68
6. Trnovitički Popovac 483,97 23.       Kapelica 482,55
7. Brezovac 483,90 24.       Šibovac 482,41
8. Zdenčac 483,70 25.       Dežanovac 482,35
9. Gudovac I 483,69 26.       Donji Mosti II 482,35
10. Gornji Draganec 483,68 27.       Severin 482,31
11. Dapci 483,59 28.       Bojana 482,28
12. Sišćani 483,51 29.       Brestovac 482,10
13. Velika Pisanica 483,35 30.       Narta 481,50
14. Vagovina 483,31 31.       Donji Mosti I 481,44
15. Novoseljani I 483,28 32.       Ribnjačka 480,94
16. Uljanik 483,03    33.            Miklouš                                479,42

 

17. Čazma 483,01

 

BRENTAČE  ŽENSKE
MJESTO DVD BODOVI
1 Prespa 484,34
2. Gornji Draganec 483,60
3. Trojeglava 483,41
4. Trnovitički Popovac 483,25
5. Novoseljani 482,22
6. Gudovac 481,80
7. Velika Pisanica 480,93

 

 

VJEŽBA S PREPREKAMA MUŠKI VJEŽBA S PREPREKAMA ŽENSKE
MJESTO DVD BODOVI MJESTO DVD BODOVI
1. Štefanje 1123,59 1. Prespa 1111,25
2. Prespa 1119,56 2. Štefanje 1103,72
3. Breza 1119,16
4. Trnovitički Popovac 1114,79
5. Novoseljani 1114,12
6. Ivanska 1103,60
     7. Daruvar 1100,70

 

 

VJEŽBA  VMŠ MUŠKI VJEŽBA VMŠ ŽENSKE
MJESTO DVD BODOVI    MJESTO                                DVD                               BODOVI
1. Prnjarovac 402,30
 1.        Sirač                                     350,00

 

 

 

 

 

POLAGANJE TLAČNOG VODA MUŠKI
MJESTO   DVD BODOVI
   Gornji Draganec 471,66
    Dapci 395,51

 

 

1.8.2. Državno natjecanje vatrogasne mladeži

 

Odlukom s 11. Sjednice Operativno-tehničkog stožera od 7. Travnja 2016. Godine, za domaćina 12. Državnog natjecanja vatrogasaca RH u 2016. Godini određen je VZŽ Istarske

 

Natjecanje se održalo 23. Rujna 2016. Godine na športsko rekreacijskom centru Uljanik na Verudi u Puli.

Organizator natjecanja bila je Hrvatska vatrogasna zajednica, a  suorganizator VZŽ Istarske.

Na natjecanju je nastupilo 108 natjecateljskih odjeljenja, od kojih 56 muških, 48 ženskih i  4 strana natjecateljska odjeljenja i to u kategoriji gosti-mladež muška (Slovenija) i gosti-mladež ženska (Slovenija, Mađarska i Češka).

Završna svečanost proglašenja rezultata natjecanja održano je na stadionu ŠRC Uljanik.  Pred gotovo 1.500 natjecatelja, sudaca i voditeljstva natjecanja podijeljena su priznanja i nagrade pobjednicima  ali i svima koji su sudjelovali.

Najboljim odjeljenjima pehare su podijelili članovi organizacijskog odbora i voditeljstva natjecanja.

Svi članovi natjecateljskih odjeljenja dobili su medalje. Tako su članovi odjeljenja iz prve trećine dobili medalje sa zlatnim obilježjem, druge trećine medalje sa srebrnim obilježjem, a treće trećine medalje s brončanim obilježjem. Vatrogasni suci, tehničko osoblje i radna služba dobili su također medalje.

 

Iz naše županije na državnom natjecanju mladeži učestvovala su 4 odjeljenja mladeži i to 3 muška i jedno žensko odjeljenje.

 

Tabelarni prikaz rezultata državnog natjecanja vatrogasne mladeži

KATEGORIJA DVD OSVOJENO MJESTO KATEGORIJA DVD OSVOJENO MJESTO
Mladež M N. Plavnice i K. Cesta 15 Mladež Ž Prespa 30
Mladež M Ivanska 19
Mladež M Daruvar 55

 

 

1.8.3. Kamp vatrogasne mladeži Fažane

 

Kamp vatrogasne mladeži HVZ-a održao se u 11. Smjena u razdoblju od 20. Lipnja do 5. Rujna 2016. Godine. I ove godine smo dijelili smjene sa Vatrogasnom zajednicom Koprivničko križevačke županije iako nastojimo postići dogovor da bungalove podijelimo, a središnji bungalov da koristimo naizmjenično svaku drugu smjenu, međutim dogovor još uvijek nije postignut.

Program aktivnosti se provodio kroz stručno-tehnički dio (predavanja, vatrogasne igrice), sportski dio (odbojka, potezanje užeta, nogomet na pijesku, itd) i zabavno-rekreacijski dio.

Uslugu pripremanja i podjele hrane za sudionike Kampa provodila je tvrtka „Konoba Franko“. Svi zapovjednici smjena izrazili su zadovoljstvo s kvalitetom, načinom prehrane i higijenom u restoranu.

Cijenom dnevnog menija iznosio je 64.30 kn s PDV-om po osobi.

S odgovornom osobom „Konobe Franko“ dogovaralo se promjene menija za mladež ili voditelje koji zbog zdravstvenih ili dugih razloga ne jedu određene namirnice.

 

U 2016. Godini u kampu  smo imali 4 odjeljenja iz 3 vatrogasne zajednice, a to su vatrogasna odjeljenja koja gotovo svake godine borave u kampu.

U kampu je boravilo ukupno 47 pripadnika vatrogasne mladeži te 10 voditelja.

Zapovjednik kampa u 10. Smjeni iz naše županije je i ove godine bio Tomislav Kunješić – zapovjednik VZG i JVP Garešnica.

 

Tabelarni prikaz učesnika kampa 2016. Godine

VZG/VZO DVD BROJ UČESNIKA
GAREŠNICA Garešnički Brestovac 11+2
  Trnovitički Popovac 10+2
IVANSKA Ivanska 16+3
ŠTEFANJE Štefanje, 10+3
                                       UKUPNO: 47+10

 

1.9. OBLJETNICE

 

 

U 2016. godini prvi su obilježili svoju 80-tu obljetnicu  DVD Donja Rašenica 29. svibnja.

 1. lipnja, 60-tu obljetnicu obilježio je DVD Vagovina uz svečanu sjednicu i otvorenje novog vatrogasnog spremišta.

 

2.srpnja 2016. Godine  120 godina postojanja i rada  obilježio je DVD Daruvarski Brestovac pod pokroviteljstvom općine Končanica. Obilježavanje je započelo sa svečanom sjednicom i dodjelom priznanja,  nakon toga pokazna vježba JVP Daruvara, zatim otvaranje i blagoslov novouređenih prostorija DVD-a te razgledavanje prigodne izložbe, a na kraju druženje uz prigodni domjenak.

 

DVD Kajgana svoju 90-tu obljetnicu prigodno je obilježio  14. Kolovoza u vatrogasnom domu.

U Garešničkom Brestovcu u prostorijama Hrvatskog radničkog doma svoju 70-tu obljetnicu obilježio je DVD Brestovac prigodnim programom, 17. Rujna.

 

 1. godišnjicu rada i postojanja Javna vatrogasna postrojba grada Garešnice obilježila je 21. Listopada svečanom sjednicom u Hrvatskom domu u Garešnici i izložbom pod pokroviteljstvom Grada Garešnice uz nazočnost brojnih uglednih gostiju.

 

Obljetnice u 2016.god.

VZG/VZO DVD                             OBLJETNICA  
ČAZMA Vagovina                   60
KONČANICA D. Brestovac            120
GAREŠNICA Kajgana                     90
GAREŠNICA Brestovac                  70
GAREŠNICA JVP Garešnica           30
GRUBIŠNO POLJE           D. Rašenica               80

 

 

1.10. PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

 

1.10.1. Odlikovanja na nivou županije

 

O dodjeli priznanja, odlikovanja i znamenja odlučuje Komisija koja se sastaje po potrebi, a ponekad zbog žurnosti zahtjevi se rješavaju telefonski. Svi zahtjevi za odlikovanja se  upućuju isključivo putem aplikacije „Vatronet“ koja čini centralni sustav baze podataka gdje su objedinjeni podaci o vatrogasnim organizacijama i članovima. Moramo naglasiti da još uvijek nisu sve vatrogasne zajednice i sva DVD-a implementirana u „Vatronet“  stoga postoje problemi kod dodjele odlikovanja ili prijave za natjecanje.

 

Tabelarni prikaz po VZG /VZO

VZG/VZO SPOMENICA 30 GODINA SPOMENICA 40 GODINA SREBRNA MEDALJA SREBRNA PLAMENICA
BJELOVAR 18 12 1
ČAZMA 17 12 2
DARUVAR 16 2
GAREŠNICA 4 3 9 5
HERCEGOVAC 1
IVANSKA 6 1 1
KONČANICA 2 1
VELIKA PISANICA 1 8 2
ŠTEFANJE 8
GRUBIŠNO POLJE 10 3
KAPELA 1 1
NOVA RAČA 2 6
DEŽANOVAC 2
UKUPNO: 88 49 11 9

 

 

 1.10.2. Odlikovanja  i priznanja od HVZ-a

 

Temeljem Pravilnika o dodjeli priznanja i odlikovanja, Hrvatska vatrogasna zajednica je dodijelila ukupno 64 priznanja i odlikovanja : 23 spomenica za 50 godina,  16  za 60 godina,  1 spomenicu za 70 godina, 1 zlatnu medalju, 6 zlatnih plamenica  i  17 spomenica vatrogasni veteran.

 

Tabelarni prikaz  po VZG / VZO:

VZG / VZO SPOM. 50 GOD. SPOM. 60 GOD. SPOM.70

GOD.

ZLATNA MED. ZLATNA

PLAMEN.

VETERANI
BJELOVAR 4 4 6
GAREŠNICA 4 1 1 6 2
ČAZMA 6 5 6
VELIKA PISANICA 3 1
KONČANICA 1 1
IVANSKA 2 2
DARUVAR 5          
KAPELA 1          
GRUBIŠNO POLJE 1 2        
UKUPNO: 23 16 1 1 6 17

 

Najviše vatrogasno priznanje povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića dobio je Milan Fučkor iz VZG Bjelovara, dugogodišnji zapovjednik JVP grada Bjelovara i zapovjednik VZG Bjelovara. Visoko priznanje mu je uručeno na svečanoj sjednici Hrvatske vatrogasne zajednice održane u Zagrebu.

Temeljem stečenog visokog obrazovanja, priznavanje zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu – viši vatrogasni časnik dobila su 3 člana DVD-a.

 

1.11. OBILJEŽAVANJE MJESECA ZAŠTITE OD POŽARA, DANA HRVATSKOG VATROGASTVA  I OSTALE AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA

 

Vatrogasna zajednica BBŽ-e se uključila u  obilježavanje  blagdana Sv. Florijana i Dana  vatrogasaca u dogovoru sa dužnosnicima VZG Bjelovara, a na prijedlog biskupa mon. Vjekoslava Huzjaka. Obilježavanje Dana vatrogastva na nivou županije je održano drugu godinu za redom prema uobičajenom protokolu polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod kipa Sv. Florijana ispred zgrade VZG Bjelovara, zatim polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod križa na groblju Borik. Nakon polaganja vijenaca kojem su nazočili predstavnici VZ BBŽ-e i VZG Bjelovara, zatim predstavnici Bjelovarsko bilogorske županije i grada Bjelovara, zastavni vod, djelatnici i članovi JVP-e i DVD-a s područja grada Bjelovara, obilježavanje se nastavilo okupljanjem 300-tinjak vatrogasaca sa cijele Bjelovarsko – križevačke  biskupije ispred katedrale Sv. Terezije Avilske uz formiranje ešalona i procesije kroz park, ulazak u katedralu i učešće u Sv. Misi koju je predvodio biskup huzjak. Obilježavanje je završilo zajedničkim druženjem svih učesnika u dvorišnom prostoru biskupije.

U 2016. godini tiskana je brošura „Spriječimo požare“, raspored sati, brošura Kamp vatrogasne mladeži, bojanka za djecu, promidžbeni plakati, Katalog muzeja, katalog izložbe „Crna šuma“ te jumbo plakat. Sav promidžbeni materijal podijeljen je vatrogasnim zajednicama u „Mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara“.

 

DUZS Područni ured Bjelovar je kontinuirano održavao sastanke sa odgovornim osobama

hitnih službi čiji se pozivi preusmjeravaju na Županijski centar 112.

 

 1. siječnja 2016. u prostorijama DVD-a Stupnik održan je seminar na temu zakonitog

financijskog poslovanja vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih

vatrogasnih postrojbi sukladno odredbama propisa koji uređuju financijsko poslovanje.

 

Sastanak u svezi obilježavanja obljetnica Dobrovoljnih vatrogasnih društava tijekom 2016.

godine, održan je 26. siječnja u DVD-u Stupnik.

 

Povodom puštanja u promet aplikacije VATROnet – modernizirane aplikacije za rad sa

središnjom bazom podataka HVZ-a, održana je 27. siječnja edukacija za županijske

vatrogasne operatere u uredu HVZ-a,

 

Predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži naše županije je učestvovao na sjednici Savjeta

vatrogasne mladeži HVZ-a 5. veljače u Bedekovčini.

 

Obilježavanje Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u RH i

promicanje postignuća i planova razvoja Sustava 112 u RH – DUZS Područni ured

Bjelovar održao 11. veljače prezentaciju svoga rada kojoj su bili nazočni dužnosnici županije i grada Bjelovara, ravnatelji svih hitnih službi na području županije, županijski zapovjednik te zapovjednici svih JVP-i.

 

 1. veljače je izvršen inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne

zaštite od strane inspektora Zaštite i spašavanja, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područne jedinice Bjelovar. Nadzor je izvršen u uredu VZ BBŽ.

 

Obilježavanje Dana Civilne zaštite za Bjelovarsko bilogorsku županiju održano je 29. veljače u Čazmi kojem su nazočili zapovjednici JVP-i kao i županijski vatrogasni zapovjednik.

 

Tijekom veljače, županijski vatrogasni zapovjednik je prikupljao podatke  o raspoloživim vatrogasnim snagama i tehnikom za provedbu programa aktivnosti posebnih mjera ZOP-a za 2016. godinu.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik je učestvovao na sastanku županijskih vatrogasnih

zapovjednika i zapovjednika JVP-i kontinentalnog dijela održanom 4. ožujka u prostorijama DUZS –e u Zagrebu.

 

 1. ožujka smo održali sastanak sa predsjednicima i zapovjednicima vatrogasnih

zajednica gradova i općina čija su vatrogasna odjeljenja stekla pravo nastupa na

državnom natjecanju vatrogasaca i vatrogasne mladeži, domaćin sastanka je bila VZO Štefanje.

 1. ožujka, član Nadzornog odbora ispred koordinacije Daruvar, Damir Jurišić je podnio ostavku iz osobnih razloga.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik je prisustvovao sjednici OTS-a HVZ-a koja je održana 7. travnja 2016. godine, a kojoj je domaćin bila naša županijska vatrogasna zajednica.

 

Tjelesnoj i visinskoj provjeri pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava JVP-i

prisustvovali su i naši profesionalni vatrogasci (  Bjelovar – 4, Čazma – 4, Garešnica – 4  i Daruvar – 10). Provjera za sve profesionalne vatrogasce iz naše županije je  održana 12. Travnja u JVP Daruvar.

 

Seminaru voditelja vatrogasne mladeži koji je održan od 22. do 24. travnja u kampu u

Fažani su i ove godine prisustvovali i naši vatrogasci zajedno sa predsjednikom Savjeta

vatrogasne mladeži koji je ujedno bio nazočan sjednici Savjeta vatrogasne mladeži.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik je prisustvovao tradicionalnoj svečanosti VZO Kapela

povodom obilježavanja blagdana Sv. Florijana u Gornjim Zdelicama, 1. svibnja.

 

Drugu godinu za redom obilježen je blagdan sv. Florijana i Dan vatrogastva na razini biskupije na kojem je sudjelovalo oko 300-tinjak vatrogasaca. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod križa na groblju Borik u Bjelovaru te kod kipa sv. Florijana ispred vatrogasnog centra u Bjelovaru. Svi vatrogasci su se okupili ispred katedrale sv. Terezije Avilske na bjelovarskom korzu gdje je formiran ešalon i procesija kroz park te prisustvovanje sv. Misi koju je predvodio biskup mon. Vjekoslav Huzjak. Svečanost obilježavanja je završila zajedničkim domjenkom.

 

Vatrogasci naše županije su  učestvovali u obilježavanju 140. godina Hrvatske vatrogasne zajednice koje je održano 7. svibnja. Program obilježavanja je započeo mimohodom u kojem je sudjelovalo 2000  vatrogasaca iz svih dijelova Hrvatske te 17 vatrogasnih n vozila. Obilježavanje je nastavljeno izvođenjem  9 vatrogasnih vježbi u 5 sektora na Trgu bana J. Jelačića. Protokol je završio održavanjem svečane sjednice skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice koja je održana u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prigodni program te uručivanja povelja, plaketa, nagrada i priznanja. Za sve sudionike mimohoda bio je osiguran ručak na Zagrebačkom velesajmu.

 

Predsjednik županijske vatrogasne zajednice Petrić je prisustvovao sjednici skupštine Požeško

slavonske županije održane 20. svibnja u Požegi.

 

 1. svibnja VZG Bjelovara održala je svečanu sjednicu skupštine u Kulturnom i

multimedijskom centru u Bjelovaru. Na skupštini su uručene nagrade djeci za tri najbolja

likovna rada u pojedinim kategorijama.

 

I ove godine su  vatrogasci naše županije učestvovali na tradicionalnom 17. Hodočašću

vatrogasaca u svetište Majke Božje  Bistričke  29. svibnja u organizaciji Hrvatske vatrogasne

zajednice, domaćina hodočašća VZ Šibensko-kninske županije i VZ Krapinsko-zagorske

županije.

Oko 2000 vatrogasaca iz 16 vatrogasnih županija/Grada Zagreba sudjelovalo je na hodočašću. U ešalonu naše županijske vatrogasne zajednice učestvovali su i vatrogasci iz DVD-a Kašava iz Republike Češke kojima su bili domaćini naši vatrogasci iz Daruvara.
Prisutnim vatrogascima obratio se i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk i načelnik Općine Marije Bistrice Josip Milički.
Župan Željko Kolar zaželio je dobrodošlicu vatrogascima u Krapinsko-zagorsku županiju.

Svečani mimohod predvodilo je puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marija Bistrica.

Moramo naglasiti suradnju sa susjednim županijskim vatrogasnim zajednicama koja se posebno očituje prilikom održavanja natjecanja kada međusobno razmjenjujemo suce, iako je u našoj županijskoj zajednici nedostatak vatrogasnih sudaca. Na memorijalu „Stjepan Paša“  koji je održan 29. svibnja u Koprivnici sudila su naša 3 suca iz VZG Bjelovara.

 

Sastanku županijskih vatrogasnih zapovjednika kontinentalnog dijela koji je održan 1. lipnja

u prostorijama DUZS u Zagrebu , prisustvovao je županijski vatrogasni zapovjednik na kojem se govorilo o pripremama za požarnu sezonu.

 

 1. lipnja VZG Bjelovara održala je vatrogasno natjecanje na gradskom stadionu u Bjelovaru, a

kontrolor ispred županijske zajednice je bio Damir Malina.

 

Vatrogasna limena glazba Predavac je učestvovala na 32. Susretu vatrogasnih puhačkih

orkestara koji je održan 12. lipnja 2016. godine u Velikoj Gorici.

 

Na županijskom vatrogasnom natjecanju za mladež i pomladak Virovitičko podravske

županije koje je održano 12. lipnja sudila su 4 suca iz VZG Bjelovara, a na županijskom

natjecanju za odrasle 19. lipnja, 1 sudac također iz Bjelovara.

 

 1. lipnja na izvještajnoj sjednici skupštine Vatrogasne zajednice Virovitičko podravske

županije  prisustvovao je predsjednik Đuro Petrić.

 

Polovicom mjeseca lipnja dostavili smo u DUZS-e popis ljudstva za regionalnu interventnu

postrojbu  na čijem popisu je 18 osposobljenih članova dopunskih snaga intervencijskih

vatrogasnih postrojbi iz sastava JVP-i iz naše županije.

JVP Bjelovar – 3, JVP Čazma – 4, JVP Daruvar – 6 i JVP Garešnica 4.

Također je u DUZS dostavljen  popis 13-ero obučenih pripadnika vatrogasnih postrojbi DVD-

a za gašenje šumskih požara, desantiranje i prijevoz helikopterom.

 

Koordinacija Daruvar održala je susret prijateljstva i vatrogasno natjecanje pomlatka i

mladeži pod nazivom „VII Memorijal Franjo Doležal“ 22. lipnja u Gornjem Daruvaru.

 

Provjera opreme vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Daruvar održana je 1. srpnja izvođenjem „Mokre vježbe s vatrogasnom motornom štrcaljkom“ u Donjem Daruvaru.

 

Obilježavanju 9. godišnjice kornatske tragedije, 30. kolovoza  prisustvovao je zamjenik

županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdenko Brandejs.

 

 1. rujna izvršen je u županijskog vatrogasnoj zajednici inspekcijski nadzor radi utvrđivanja

provedbe Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata. Nadzor je izvršen od strane inspektora

za vatrogastvo DUZS-e.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik nazočio je primopredaji vatrogasnog vozila od strane

francuskih vatrogasaca za potrebe DVD-a Donji Mosti koja je održana 11. listopada.

Primopredaji su prisustvovali predstavnici Veleposlanstva Republike Francuske u Republici

Hrvatskoj koje je ujedno i pokrovitelj donacije. Delegacija iz Francuske je također vršila

obuku članova DVD-a Donji Mosti tijekom višednevnog posjeta.

 

Predstavnici županijske vatrogasne zajednice prisustvovali su svečanom otvorenju servisa

vatrogasnih aparata i opreme te specijalizirane prodavaonice osobne i zaštitne vatrogasne

opreme koja je održana u sjedištu poduzeća „Vatropromet“ u Zagrebu, 18. listopada.

 

Sastanku koordinacije HVZ-a Središnja Hrvatska koja je održana 19. listopada u

prostorijama VZ grada Zagreba prisustvovali su županijski vatrogasni zapovjednik i tajnik.

Tema sastanka je bila: upoznavanje sa opremom, tehnikom i načinom operativnog djelovanja

vatrogasnih postrojbi na području koordinacije u slučaju izvanrednih događaja i prijedlozi za

poboljšanjem i unapređenjem zajedničkog operativnog djelovanja, zatim o Programu

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH te Zakona o

vatrogastvu i pravilnicima.

Svečanoj primopredaji čamaca za spašavanje koje je naručila Hrvatska vatrogasna zajednica,

održano je 20. listopada u Karlovcu, a primopredaji je bio nazočan županijski vatrogasni

zapovjednik Željko Mesec.

 

Županijski zapovjednik je prisustvovao zajedničkom sastanku svih nadležnih službi,

institucija i poduzeća koja upravljaju vodnom, cestovnom i energetskom infrastrukturom te

stalnim operativnim snagama zaštite i spašavanja sa temom „Mjere zaštite i spašavanja u

nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju 2016./2017. Sastanak je održan 8.

studenog u prostorijama županije.

 1. prosinca održan je 5. Kup Josipa Radanovića u brzom spajanju usisnog voda na kojem su

učestvovale 22 ekipe.

 

U tijelima Hrvatske vatrogasne zajednice ispred Vatrogasne zajednice naše županije

zastupljeni su:

 • u predsjedništvu – Đuro Petrić
 • u OTS-u – Željko Mesec
 • u Nadzornom odboru – Damir Margetan
 • u Savjetu vatrogasne mladeži – Silvestar Štefović
 • u odboru za osposobljavanje – Tomislav Kunješić i
 • u Odboru za priznanje i odlikovanje – Đuro Petrić

 

 

pregled učestvovanja na sastancima i sjednicama naših predstavnika u tijelima HVZ-a i DUZS:

SJEDNICE MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA UČESNIK
Sastanak odgovornih osoba žurnih službi DUZS Bjelovar, 14. siječanj županijski zapovjednik
Savjet vatrogasne mladeži Bedekovčina, 05. veljače predsjednik SVM
Sastanak županijskih zapovjednika DUZS, Zagreb, 04. ožujka županijski zapovjednik
Odbor za odlikovanja i priznanja Pula, 22. ožujka predsjednik
OTS Bjelovar, 07. travnja županijski zapovjednik
Sastanak odgovornih osoba žurnih službi DUZS Bjelovar, 12. travanj županijski zapovjednik
Predsjedništvo HVZ-a Trogir, 18. travanj, predsjednik
Savjet vatrogasne mladeži Fažana, 24. travanj predsjednik SVM
Stožer Civilne zaštite BBŽ, 29. travanj županijski zapovjednik
OTS Duga Resa, 19. svibanj županijski zapovjednik
Sastanak županijskih zapovjednika DUZS Zagreb, 1. lipanj županijski zapovjednik
Odbor za odlikovanja i priznanja Makarska, 09.lipnja predsjednik
Tehničko taktički zbor Divulje, 9. lipanj županijski zapovjednik
Sastanak odgovornih osoba žurnih službi DUZS Bjelovar, 10.lipnja županijski zapovjednik
Skupština VZŽ Virovitičko podravske Virovitica, 16.lipanj predsjednik
Predsjedništvo HVZ-a Novi Marof, 28. lipanj predsjednik
Odbor za osposobljavanje i usavršavanje HVZ-a Čilipi, 6. listopad član odbora – Tomislav Kunješić
Odbor za odlikovanja i priznanja Kumrovec, 17. listopad predsjednik
OTS i Predsjedništvo Dubrovnik, 26. listopad županijski zapovjednik, predsjednik
Savjet vatrogasne mladeži Koprivnica, 29. studeni predsjednik SVM
OTS Lukač- T. Polje, 12. prosinac županijski zapovjednik
Predsjedništvo Požega, 13. prosinac predsjednik
Skupština Jastrebarsko, 21. prosinac članovi skupštine

 

 

1.12.  ZAKLJUČAK

 

Još jedna  godina je iza nas u kojoj je bilo dosta događanja i aktivnosti koje smo odradili prema mogućnostima odnosno financijskim sredstvima.

Slobodno možemo reći da smo odradili prioritetne zadaće koje smo morali izvršiti, a za ostale aktivnosti, a posebno nabava bilo kakve vatrogasne opreme nije bila moguća. Nastojali smo održati i obavljati poslove vezane uz redovan rad Zajednice i to nije bilo upitno.

Međutim, ne bismo to uspjeli realizirati da nije bilo svih Vas koji ste dali svoj doprinos i  svoje slobodno vrijeme pa se zahvaljujemo  članovima svih tijela zajednice i odbora na razumijevanju i zajedničkom vođenju zajednice i ostvarivanju njezinih ciljeva. Posebno se zahvaljujemo svim vatrogascima profesionalnim i dobrovoljnim na dobroj međusobnoj suradnji.

Zahvalu moramo uputiti  općini Velika Trnovitica koji su bili domaćini i sponzori naše izvještajne sjednice skupštine.

Također se zahvaljujemo VZ grada Bjelovara na korištenju prostorija za ured zajednice kao i JVP grada Bjelovara.

Na kraju moramo istaknuti dobru suradnju sa Bjelovarsko bilogorskom županijom koji su nas financijski pratili, a posebna zahvala županu i zamjeniku župana na posebno izdvojenim sredstvima za državno natjecanje vatrogasaca.

Zahvaljujemo se  svima koji su nas podržavali i pomagali  nam u radu.

 

                        Predsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika i tajnica VZ BBŽ

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Đuro Petrić

 

  

 

 

2.PRIVITAK

 

  2.1. Pregled prihoda i rashoda za 2016. godinu

PRIHOD

KONTO NAZIV  PLAN ZA 2016  

UKUPNO

OSTVARENO  

UKUPNO

 

INDEX

REDOVNI NAMJENSKI REDOVNI NAMJENSKI
33 Prihod po posebnim propisima 550.000,00 70.000,00 620.000,00 548.072,98 62.309,50 610.382,48 98
331 Prihod po posebnim propisima     550.000,00 548.072,98 62.309,50 610.382,48  
3311 Prihod po posebnim propisima iz proračuna 550.000,00 548.072,98 548.072,98 99
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 70.000,00 70.000,00 62.309,50 62.309,50 89
33121 Prihodi od osiguravajućih kuća 70.000,00 70.000,00 62.309,50 62.309,50
34 Prihodi od imovine 150,00 150,00 110,74   110,74 73
341 Prihodi od financijske imovine       110,74      
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 110,74
35 Prihodi od donacija 103.160,00   103.160,00 103.160,00   103.160,00 100
351 Prihodi od donacija iz proračuna              
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave 103.160,00 103.160,00
35121 Prihodi od donacija iz županijskog proračuna 103.160,00 103.160,00
36 Ostali prihodi 2.232,00 0 2.232,00 2.332,56   2.332,56 104
361 Prihodi od naknada šteta i refundacija 535,00   535,00 635,16   635,16  
3612 Prihodi od refundacija 535,00 0 535,00 635,16
36121 Prihodi od refundacija

–          Povrat iz DUZS

535,00 635,16
363 Ostali nespomenuti prihodi 1.697,00 1.697,00 1.697,40   2.332,56  
3631 Otpis obaveza 1.697,00 1.697,40
37 Prihod od povezanih neprofitnih organizacija 6.800,00   6.800,00 6.399,00   6.399,00 94
371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija     6.800,00        
3711 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.399,00
UKUPNO PRIHODI: 662.342,00 70.000,00 732.342,00 660.075,28 62.309,50 722.384,78 98
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA 0,00 0,00 0,00        
UKUPNO ZA POKRIĆE 662.342,00 70.000,00 732.342,00 660.075,28 62.309,50 722.384,78  

 

 

 

 

RASHOD

KONTO NAZIV  PLAN ZA 2016.  

UKUPNO

OSTVARENO  

UKUPNO

 

INDEX

REDOVNI NAMJENSKI REDOVNI NAMJENSKI
41 Rashodi za zaposlene 361.941,00   361.941,00 361.908,20   361.908,20 100
411 Plaće (bruto) 289.900,00   289.900,00 289.868,18   289.868,18  
4111 Plaće za redovan rad
412 Ostali rashodi za radnike 5.760,00   5.760,00 5.760,00   5.760,00  
4121 Ostali rashodi za radnike     5.760,00        
41212 Nagrade (godišnje neoporezive) 5.000,00
41213 Darovi (u naravi) 760,00 760,00
413 Doprinosi na plaće 66.281,00   66.281,00 66.280,02   66.280,02  
4131 Doprinos za zdravstveno osiguranje 43.480,00
41311 Doprin. za zaštitu radnika od ozljeda na radu 1.450,00
4132 Doprinos za zapošljavanje 4.928,00
4133 Benificirani staž 16.423,00
42 Materijalni rashodi 227.074,00 24.288,00 251.362,00 226.076,15 24.287,60 250.363,75 99
421 Naknade troškova zaposlenima 21.975,00   21.975,00 21.974,60   21.974,60  
4211 Službena putovanja 170,00   170,00 170,00   170,00  
42111 Dnevnice za službena putovanja u zemlji 170,00 170,00
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.764,00   20.764,00 20.763,60   20.763,60  
42121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 20.764,00 20.764,00
4213 Stručno usavršavanje radnika 1.041,00   1.041,00 1.041,00   1.041,00  
42131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 1.041,00 1.041,00
422 Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 38.634,00   38.634,00 38.638,51   38.638,51 100
4221 Naknade troškova članovima u preds. i izvršnim tijelima 38.634,00   38.634,00 38.638,51   38.638,51  
42211 Naknade za rad (bruto)

–          naknade za sjednice

–          naknade dužnosnicima

predsjednik

zamjenik zapovjednik

37.854,00 37.854,00

9.500,00

(28.354,00)

21.414,00

6.940,00

37.858,51 37.858,51
42215 Seminari, savjetovanja 780,00 780,00 780,00 780,00
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 0 0 0 0 0 0 0
4242 Naknade troškova službenih putovanja (dnevnice dislokacija) 0 0 0
42421 Naknade troškova službenih putovanja (dnevnice dislokacija) 0 0 0
425 Rashodi za usluge 48.917,00 18.750,00 67.667,00 48.664,80 18.750,00 67.414,80 99
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.300,00   34.300,00 33.977,64   33.977,64  
42511 Usluge,telefona, telefaxa, mobitela, interneta 6.200,00 6.200,00 5.905,69 5.905,69
42513 Poštanske usluge 200,00 200,00 171,95 171,95
42519 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.732,00   3.732,00 3.723,40   3.723,40  
42521 Usluge tekućeg i investicijskog odžavanja građevinskih objekata 125,00 125,00 125,00 125,00
42522 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

– uredska oprema

1.677,00 1.677,00 1.677,50 1.677,50
42523 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 1.930,00 1.930,00 1.920,90 1.920,90
4253 Usluge promidžbe i informiranja 2.085,00   2.085,00 2.085,00   2.085,00  
42531 Elektronski mediji 960,00 960,00 960,00 960,00
42539 Ostale usluge promidžbe i informiranja

– održavanje web stranica

 

1.125,00

 

1.125,00

 

1.125,00

 

1.125,00

4254 Komunalne usluge 213,00   213,00, 212,50   212,50  
42545 Usluge čišćenja, pranja i sl.
4255 Zakupnine i najamnine   18.750,00 18.750,00   18.750,00    
42559 Ostale najamnine i zakupnine
4258 Računalne usluge 7.824,00   7.824,00 7.824,00   7.824,00  
42589 Ostale računalne usluge 7.824,00 7.824,00
4259 Ostale usluge 763,00   763,00 842,26   842,26  
42590 Ostale usluge 0 0 80,00 80,00
42594 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 763,00 763,00 762,26 762,26
426 Rashodi za materijal i energiju 14.949,00 5.538,00 20.487,00 14.746,20 5.537,60 20.283,80 99
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.800,00 5.538,00 10.938,00 5.276,09 5.537,60    
42611 Uredski materijal 1.500,00 1.500,00 1.421,21
42612 Literatura (publikacije,glasila,časopisi,knjige) 4.300,00 4.300,00 3.854,88
42614 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 0 0 0
42615 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 5.538,00 5.538,00 0 5.537,60
4263 Energija 7.450,00   7.450,00 7.771,11   7.771,11  
42634 Dizelsko gorivo i motorni benzin

– povrat troškova goriva

7.450,00 7.450,00 7.771,11 7.771,11
4264 Sitni inventar i auto gume 1.699,00   1.699,00 1.699,00   1.699,00  
42641 Sitni inventar i auto gume 1.699,00 1.699,00 1.699,00 1.699,00
429 Ostali nespomenuti rashodi 102.599,00   102.599,00 102.052,04   102.052,04 99
4291 Premije osiguranja 5.648,00   5.648,00 5.648,31   5.648,31  
42911 Premija osiguranja prijevoznih sredstava 5.378,00 5.378,00 5.378,31 5.378,31
42913 Premija osiguranja radnika 270,00 270,00 270,00 270,00
4292 Reprezentacija 810,00   810,00 809,90   809,90  
42921 Reprezentacija 809,90 809,90
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 96.141,00   96.141,00 95.593,83   95.593,83  
42951 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 1.055,00 1.055,00 1.979,94 1.979,94
429502 Obilježavanje obljetnica (plakete) 2182,00 2.182,00 2.182,06 2.182,06
429504 Troškovi skupštine 5.000,00 5.000,00 3.390,35 3.390,35
429505 Vatrogasna odličja i priznanja 2.824,00 2.824,00 2.824,12 2.824,12
429507 Troškovi sjednica 500,00 500,00 636,88 636,88
429518 Troškovi obilježavanja Sv. Florijana – dana vatrogastva 660,00 660,00 660,00 660,00
429520 Vatrogasna natjecanja  – državno natjecanje 83.920,00 83.920,00 83.920,48 83.920,48
429522 Međunarodni susret mladeži 0 0 0 0 0
429523 Susret vatrogasnih puhačkih orkestara Hrvatske 0 0 0
429526 Povrat troškova dislokacije 0 0 0
43 Amortizacija  (0231-planirano ) 42.000,00   42.000,00 34.363,89   34.363,89 81
44 Financijski rashodi 6.108,00   6.108,00 11.352,94   11.352,94 185
442 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00   2.000,00 9.094,15   9.094,15 454
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 2.000,00 2.000,00 3.820,00 3.820,00
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 5.274,15 5.274,15
443 Ostali financijski rashodi 4.108,00   4.108,00 2.258,79   2.258,79 54
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00 4.000,00 2.151,06 2.151,06
4433 Zatezne kamate 108,00 108,00 107,73 107,73
46 Ostali rashodi 71,00   71,00 70,80   70,80 99
462 Ostali nespomenuti rashodi 71,00   71,00 70,80      
4624 Ostali nespomenuti rashodi 71,00 71,00 70,80
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprof. organizacija   43.000,00 43.000,00   43.000,00 43.000,00 100
471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprof. organizacija              
4711 Tekući rashodi vezani uz finan. povezanih neprof.organizacija 3.000,00

 

3.000,00
4712 Kapitalni rashodi vezani uz finan. povezanih neprof.organizacija 40.000,00 40.000,00
UKUPNI RASHODI 637.194,00 67.288,00 704.482,00 633.771,98 67.287,60 701.059,58 99
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE 0,00 0,00 0,00        
UKUPNO ZA POKRIĆE 637.194,00 67.288,00 704.482,00        
(PRIHODI+VIŠAK)-(RASHODI+MANJAK) 25.148,00 2.712,00 27.860,00 26.303,30 -4.978,10 21.325,20 76

 

Materijalno financijski djelatnik:                                                      PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Nevenka Martinović                                                                                  Đuro Petrić

 

 

 

2.2. Obrazloženje uz financijsko izvješće za 2016.godinu

 

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije vodi dvojno knjigovodstvo prema kontnom planu za neprofitne organizacije.

Ukupni prihodi vatrogasne   zajednice u 2016.god. su 722.384,78 kn, a čine ga  najvećim dijelom prihodi po posebnim propisima – skupina 33 (610.382,48 kn),  prihod od financijske imovine – skupina 34 (110,74 kn), prihod od donacija – skupina 35 (103.160,00 kn), skupina 36 –  ostali prihod  (2.332,56 kn) i skupina 37 – prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (6.399,00 kn).

Skupinu 33 prihodi po posebnim propisima čine prihodi iz proračuna županije (548.072,98 kn) – županije osiguravaju sredstva temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu ) i prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (62.309,50 kn) od osiguravajućih kuća ostvareni   temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu, a namijenjeni za kupovinu vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Skupina prihoda  35- prihodi od donacija se odnose na donacije iz  proračuna županije (103.160,00 kn) koje je županija namijenila za aktivnost – državno natjecanje vatrogasaca.

Skupina   prihoda 36 – su ostali prihodi  koju čini podskupina 361- prihodi od naknada šteta i refundacija (635,16 kn), a odnosi se na  povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje te otpis obaveza (1.697,00 kn).

Skupina prihoda 37 – prihodi od povezanih organizacija (6.399,00 kn) su prihodi od HVZ-a za troškove službenog vozila   Škoda Octavia za odlaske na sjednice tijela HVZ-a.

Rashodi Zajednice  iznose 701.059,59 kn, a čine ih  skupina 41 – rashodi za zaposlene (361.908,20), skupina 42 – materijalni rashodi (250.363,75), skupina 43 – rashodi amortizacije (34.363,89), skupina 44 – financijski rashodi (11.352,94), skupina 46 – ostali rashodi (70,80) i skupina 47 – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (43.000,00).

Skupina 41 se odnosi na plaće i doprinose te ostale rashode za zaposlene.

Skupinu 42 čine podskupina 421 (21.974,60) – naknade troškova zaposlenima – dnevnice, seminari i stručno usavršavanja za zaposlene te troškovi  prijevoza na posao i s posla. Podskupina rashoda 422 (38.638,51) – naknade članovima u tijelima zajednice, obuhvaća naknade za sjednice članova svih tijela zajednice (28.354,00)  naknada  dužnosnicima: predsjednik (21.414,00),  zamjenik žup. zapovjednika (6.940,00),  troškovi seminara  za članove tijela zajednice (780,00). Podskupina 425 – (67.414,80) su rashodi za usluge:   telefona, mobitela, interneta  i poštarine (5.915,69), prijevoz autobusom na Mariju Bistricu  i na državno natjecanje vatrogasaca (27.900,00),  usluge  tekućeg održavanja  građevinskih objekata – (125,00),  tekuće održavanje postrojenja i opreme (1.677,50 -računala i uredska oprema) i prijevoznih sredstava (1.920,90 – servis zapovjednog vozila),  usluga promidžbe i informiranja –  (2.085,00 – elektronski mediji – RTV pretplata,  održavanje web stranice) , najamnina za korištenje prostora i troškovi održavanja  repetitora – 18.750,00,  računalne usluge –  (7.824,00 – mjesečno održavanje računalnih  programa ),  i usluge pri registraciji prijevoznih sredstava – (762,26).

Podskupina rashoda 426 (20.283,80 – rashodi za materijal i energiju ),  obuhvaćaju rashode uredskog materijala  (1.421,21), stručne literature – (3.854,88) priručnici, vatrogasni godišnjaci i pretplata RIF, službene radne odjeće i obuće – (5.537,60) radna odijela za članove vatrogasnih postrojbi ),   troškove goriva –  (7.771,11)  za  zapovjedno  vozilo i sitnog inventara – (1.699,00) 2 fotelje za ured zajednice.

Podskupina rashoda 429 – (102.052,04 – ostali nespomenuti materijalni rashodi),  a obuhvaćaju redovno i kasko osiguranje zapovjednog vozila –  (5.378,31) premiju osiguranja osoba – (270,00 –  osiguranje djece na susretu),  reprezentaciju – (809,90)  te ostali nespomenuti materijalni rashodi – odjeljak 4295 (95.593,83)  koji je analitički  podijeljen prema potrebama i obuhvaća sve naše aktivnosti: troškovi obilježavanja obljetnica DVD-a – (2.182,06 -plakete i priznanja), godišnja skupština – (3.390,35) , vatrogasna odličja i priznanja – (2.824,12)  ostali troškovi – (1.979,94 – vijenci, pristojbe, članarina za ina kartice i dr.),   vatrogasna natjecanja – (83.920,48 – smještaj i prehrana na državnom natjecanju).

Skupina 43 podskupina – 431 – amortizacija – (34.363,89 –  obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama (novo zapovjedno vozilo i oprema za zaštitu i spašavanje).

Skupina 44 –  financijski rashodi (11.352,94), podskupina 442 – kamate za primljene kredite i zajmove – (5.274,15 kamate  za zapovjedno vozilo Škodu Octaviu,  kamate na kratkoročni zajam od Privredne banke – 3.820,00), podskupina 443- ostali financijski rashodi – (2.258,79 –  provizija za usluge banaka).

Skupina 47 (43.000,00) podskupina 471- su rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija, odjeljak 4711 – tekući rashodi – (3.000,00 – DVD Brestovac za kupovinu vatrogasne opreme), 4712 – kapitalni rashodi (40.000,00 – DVD Severin i JVP Čazma za kupovinu vatrogasnih vozila).

Stanje novčanih sredstava na 31.12.2016.god :  žiro račun 0 (nula) blagajna  –  642,00  kn.

Vatrogasna zajednica  je sa 31.12.2016.god.  imala potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od  138.848,00 kn  od Bjelovarsko bilogorske županije koji su naplaćeni prije predaje završnog računa.

Kratkoročne obaveze prema dobavljačima  su 3.079,00  koje se  odnose  na račune 12. mjeseca, a plaćene početkom 2016.god.,  obaveze za kratkoročne zajmove (Porsche leasing Škoda) u iznosu od 76.876,00 kn i obaveze prema Privrednoj banci za kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 77.715,00 kn.

Vatrogasna zajednica županije je ove godine dobila ukupno 62.309,50 namjenskih sredstava od osiguravajućih kuća koje je utrošila:   zaštitna odjeća i obuća konto 42615  – 5.537,60,  tekući i kapitalni rashodi konto 4711 i 4712 – financijska pomoć za kupovinu opreme  i vatrogasnih vozila 43.000,00 te troškovi zakupa i održavanja repetitora konto 42559 – 18.750,00.

Na sjednici skupštine održanoj krajem  godine donijeli smo izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godine te preraspodjelu po nekim stavkama.

 

Uspoređujući konta prihoda i rashoda u 2016.god. – prihod 722.384,78 kn te  rashod  701.059,58 kn  vidljiva je razlika odnosno višak prihoda u iznosu od 21.325,20 kn koji je i prikazan u obrascima završnog računa. Višak prihoda se prenosi u narednu godinu te će se utrošiti za rashode redovnog poslovanja.

Stvarno stanje je drugačije budući da je  financiranje  od županije neredovito teško je utvrditi prihode po posebnim propisima jer do kraja godine ne doznače sve dotacije  već razliku doznačuju u mjesecu siječnju iduće godine tako da se ta sredstva knjiže na konto prihoda tekuće godine  sa protustavkom  potraživanja što omogućuje Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, a u stvarnosti sredstva nisu na raspolaganju u tekućoj godini.  BBŽ-a  nas je planirala u 2016.godinu sa iznosom od 550.000,00 kn. a za 2016. godinu doznačila 409.224,89 kn, a razliku u iznosu od 138.848,09 u mjesecu siječnju 2017. godine.   Gledajući knjigovodstveno  prihodi su veći od rashoda  i pokazuju višak prihoda, ali sredstva nismo imali na raspolaganju 31.12.2016. već smo morali koristiti kratkoročnu pozajmicu od Privredne banke odnosno dopušteni minus po tekućem računu u iznosu od 77.715,00 kn.

 

Materijalno financijski djelatnik:                                                      PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Nevenka Martinović                                                                                     Đuro Petrić

 

 

 

 

 

2.3.Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu

 

 

 

1.TEMELJI SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1.1. Osnovni podaci

 

Naziv. VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE
Registar: Registar udruga Republike Hrvatske
Pravno ustrojbeni oblik. Udruga
Registarski broj: 0035904
Matični broj: 00993964
Djelatnost: 9499, Djelatnosti ostalih članskih organizacija
OIB: 98050856762
Sjedište: Otona Kučere 1, Bjelovar
Odgovorna osoba: Đuro Petrić

 

1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja

 

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije je registrirana temeljem Zakona o udrugama  te uvedena u Registar neprofitnih organizacija

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije kao obveznik dvojnog knjigovodstva sastavila je financijsko izvješće za razdoblje 2016-12   u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Sva pitanja koja nisu uređena Zakonom rješavaju se prema odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o izvještavanju  u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija te Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija, čiji su oni provedbeni propis.

Računovodstvo neprofitnih organizacija temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK) na osnovu zabilježenih poslovnih promjena po načelu nastanka.

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

Tijekom razdoblja 2016-12 vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD.(9499 Djelatnost ostalih članskih organizacija)  te Statuta.

 

 1. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. Okvir za knjiženje poslovnih događaja

 

Okvir za knjiženje poslovnih događaja je kontni plan objavljen u Pravilniku, a korišten je analitički razrađen računski plan neprofitnog računovodstva od RIF-a te još dodatno analitički razrađen prema specifičnostima i aktivnostima naše udruge.

 

2.2. Iskazivanje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

 

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača od sredstava iz proračuna BBŽ-e.

Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj cijeni, a amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

2.3. Kratkotrajna financijska imovina i obaveze

Kratkotrajna financijska imovina i obaveze iskazane su u nominalnim iznosima.

 

2.4. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se:

 • Recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati,
 • Nerecipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni),

Donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa, donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja,

 • Rashodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
 • Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,

Troškovi nabave dugotrajne imovine se kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe

 

 

 1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

 

IMOVINA

3.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

3.1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina  (oznaka AOP 003 do 017)

Stanje neproizvedene dugotrajne imovine sa 31.12.2016. godine je nula, u odnosu na 31.12.2015.godine  promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0% nefinancijske imovine.

 

3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina

Ova skupina  (AOP 018 DO 046) proizvedene imovine sastoji se (promatrano po nabavnoj vrijednosti) od:

 

Vrsta imovine Stanje

2015.

Stanje

2016.

Indeks

 

Građevinski objekti 46.738 46.738 100
Postrojenja i oprema 588.468 564.202 96
Prijevozna sredstva 153.569 153.569 100
Nematerijalna proizvedena imovina 5.636 3.660 65
Ispravak vrijednosti proizvedene dug. imovine 623.888 632.594 101
Ukupno proizvedena dugotrajna imovina 170.523 135.575 79

 

Stanje proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2016. u odnosu na 31.12.2015. godine smanjilo se za 21% zbog rashodovanja dotrajale i neupotrebljive dugotrajne imovine.

Od dugotrajne imovine zajednica posjeduje uređeni kontejner  u kampu u Fažani, zatim zapovjedno vozilo Škodu Octaviu, računalnu opremu i opremu za zaštitu i spašavanje.

 

3.1.3. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 047 do 050)

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2016. godine iznosi 0 kuna, u odnosu na 01.01.2016. promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu financijsku imovinu predstavlja 0,0% nefinancijske imovine.

 

3.1.4. Sitan inventar (AOP 051 do 054)

Vrsta imovine Stanje 2015. Stanje 2016. Index
Zalihe sitnog inventara 0 0 0
Sitan inventar u upotrebi 25.962 24.665 95
Ispravak vrijednosti sitnog inventara 25.962 24.665 95
Sitni inventar 0 0 0

 

Stanje sitnog inventara koji uključuje zalihe sitnog inventara, sitan inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 31.12.2015. smanjilo se za 5%

 

3.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 055 do 073)

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 0 kn.

 

3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina

Stanje proizvedene kratkotrajne imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 0 kn.

 

3.2. FINANCIJSKA IMOVINA

3.2.1. Novac u banci i blagajni (AOP 075 do 082)

Novac na računima i u blagajni na dan 31.12.2016. godine iznosi 642 kn od toga stanje žiro računa 0 kn, a u blagajni 642 kn.

 

3.2.2. Depoziti,  potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 083 do 099)

Na dan 31.12.2016. godine potraživanja za više plaćene poreze iznose 320,00 kn, a ostala potraživanja 6.756,00 kn. To su potraživanja za povrat troškova mobitela iz ranijih godina koja nismo mogli naplatiti od vatrogasnih zajednica i njihovih članova.

 

3.2.3. Zajmovi (AOP 100 do 104)

Na dan 31.12.2016. godine potraživanja po osnovi zajmova iznose 0 kuna.

 

3.2.4. Vrijednosni papiri (AOP 105 do 124)

Na dan 31.12.2016. godine financijska imovina po osnovi vlasništva na vrijednosnim papirima iznosi 0 kuna.

 

3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici (AOP 125 do 132)

Financijska imovina po dionicama i udjela u glavnici na dan 31.12.2016. godine iznosi 0 kuna.

 

3.2.6. Potraživanja za prihode (AOP 133 do 141)

Vrsta potraživanja Stanje 2015. Stanje 2016. Index
Potraživanja za prihode po posebnim propisima 120.000 138.848 115
Potraživanja za prihode 120.000 138.848 115

 

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2016. godine iznose 138.848 kn, a što je u odnosu na potraživanja za prihode na dan 31.12.2015. godine u iznosu od 120.000 povećanje od 15%. To su potraživanja od Bjelovarsko bilogorske županije za 3 dotacije.

 

3.2.7. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 142 do 144)

Rashode predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u slijedećoj izvještajnoj godini. Na dan 31.12.2016. stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda iznose 0 kuna.

 

3.3. OBVEZE

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospijeća u narednoj izvještajnoj godini i na dan 31.12.2016., a iznose 157.670 kn.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

 

3.3.1. Obveze za rashode (AOP 147 do 173)

Obveze za materijalne rashode na dan 31.12.2016. godine  iznose 3.079 kn i to  obveze prema dobavljačima, a uspoređujući ih sa 31.12.2015. godine su manje za 55%.

 

3.3.2. Obveze za vrijednosne papire (AOP 174 do 181)

Obaveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2016. iznose 0 kuna.

 

3.3.3. Obveze za kredite i zajmove (AOP 182 do 189)

Porsche leasing – otplata zapovjednog vozila Škoda Octavia

GODINA GLAVNICA KAMATE UKUPNO
EUR KN EUR KN EUR KN
2014. 226,68 1.751,10 79,83 616,69 306,51 2.057,61
2015. 2.810,24 21.543,95 867,88 6.654,99 3.678,12 28.198,94
2016. 2.983,56 22.644,33 694,56 5.274,15. 3.678,12 27.918,48
2017. 3.167,59 510,53 3.678,12
2018. 3.362,96 315,16 3.678,12
2019. 3.264,58 107,13 3.371,61
UKUPNO 15.815,61 2.575,09 18.390,60
učešće 3.991,40
Troškovi zaključenja ugovora 49,89
Ostatak vrijednosti 150,00
Ukupni iznos naknade za leasing 22.581,89 153.569,22

 

Obaveze za kredite  banaka – kratkoročni kredit kod Privredne banke Zagreb na dan 31.12.2016. godine  iznosi 77.715 kn što je za 18% manje,  u odnosu na   31.12.2015.godine kada je obaveza za kredit iznosila 94.170 kn.

Obaveza za zajam –  za zapovjedno vozilo Škoda Octavia kod Porsche leasinga na 31.12.

 1. godine iznosi 76. 876 kn što za 23% manje u odnosu na 31.12.2015. godine.

 

Vrsta obveze Stanje 2015. Stanje 2016. Index
Obveze za rashode 6.777 3.079 45
Obveze za radnike 0 0 0
Obveze za materijalne rashode 6.777 3.079 45
Obaveze za vrijednosne papire 0 0 0
Obaveze za kredite  i zajmove 193.691 154.591 80
Obveze za kredite banaka 94.170 77.715 82
Obveze za zajmove 99.521 76.876 77
OBVEZE 200.468 157.670 79

 

Ukupne obveze sa 31.12.2016. godine iznose 157.670 kn, a uspoređujući ih sa istim razdobljem prethodne godine 31.12.2015. godine , vidljivo je da su obaveze manje za 21%.

 

3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 190 do 194)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan 31.12.2016. iznose 0 kuna.

 

3.4. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori Stanje 2015. Stanje 2016. Index
Vlastiti izvori 32.384 31.800 98
Rezultat poslovanja 71.274 92.597
Višak 71.274 92.597 130
VLASTITI IZVORI 103.658 124.397 120

 

Vlastiti izvori VZ BBŽ na dan 31.12.2016. godine iznose124.397 kn,  a 31.12.2015. godine 103.658 kn gdje je vidljivo povećanje od 20%.

Vatrogasna zajednica BBŽ je ostvarila višak prihoda u iznosu od 21.325 kn koji se prenosi u narednu godinu.

 

3.5. UGOVORENE OBVEZE

 

Na dan 31.12.2016. godine nema ugovorenih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili

obvezama u narednom razdoblju  (hipoteke, vrijednosni papiri, sporovi i sl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZCIJE PRIHODA I RASHODA

 

4.1. PRIHODI (AOP 002 do 043)

 

Vrsta prihoda Stanje  2015. Stanje 2016. Index
Prihodi po posebnim propisima 587.989 610.383 104
Iz proračuna županije 520.000 548.073 105
Od osiguravajućih kuća 67.989 62.310 92
Prihodi od imovine 51 111 218
Ostali prihodi od financijske imovine (provizija PBZ) 51 111 218
Prihodi od donacija 1.945 103.160 5303
Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne uprave  i samouprave (od BBŽ) 0 103.160
Prihodi od ostalih pravnih osoba 1.945 0
Ostali prihodi 40.845 2.332 5
Prihod od refundacija (DUZS) 40.845 635
Otpis obveza 0 1.697
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 146 6.399 4382
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (HVZ) 146 6.399
UKUPNO: 630.976 722.385 114

 

Uspoređujući vrste prihoda u 2016. sa 2015. godinom vidljivo je povećanje prihoda iz proračuna županije za 5%, a smanjenje prihoda od osiguravajućih kuća za 8%, odnosno povećanje prihoda po posebnim propisima za 4%.

Bitno povećanje prihoda su prihodi od donacija i to iz proračuna jedinice lokalne uprave i samouprave – županije koja su sredstva namijenjena za aktivnost – državno natjecanje vatrogasaca.

Također su povećani i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, a to  su prihodi od HVZ-a.

Gledajući sveukupne prihode na razini 2015. i 2016. godine vidljivo je povećanje prihoda od  14% za 2016. godinu.

 

4.2.  RASHODI  (AOP 45 do 128)

 

Vrsta rashoda Stanje 2015. Stanje 2016. Indeks
Rashodi za radnike 309.256 361.908 117
Plaće 225.687 289.868 128
Ostali rashodi za zaposlene 33.333 5.760 17
Doprinosi na plaće 50.236 66.280 131
Materijalni rashodi 310.234 250.364 80
Naknade troškova radnicima 20.094 21.975 109
Naknade članovima u izvršnim tijelima 102.409 38.638 37
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 29.920 0 0
Rashodi za usluge 62.774 67.415 107
Rashodi za materijal i energiju 30.234 20.284 67
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 64.803 102.052 157
Amortizacija 48.264 34.364 71
Financijski rashodi 12.624 11.353 89
Kamate za primljene kredite i zajmove 6.655 9.094 136
Ostali financijski rashodi 5.969 2.259 37
Donacije 0 0 0
Ostali rashodi 3.328 71 2
Ostali nespomenuti rashodi 3.328 71 2
Rashodi vezani uz financiranje povezanih nepr.organ. 47.000 43.000 91
Tekući rashodi vezani uz finan. povezanih nepr.org. 7.000 3.000 42
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 40.000 40.000 100
UKUPNO: 730.706 701.060 95

 

Rashodi za radnike (AOP 46 do 56)

Podskupina rashoda – plaće u 2016. godini je povećana za 28% u odnosu na 2015. godinu iz razloga što je došlo do usklađenja plaća sa plaćama u županiji.

Podskupina – ostali rashodi za zaposlene u 2016. godini su smanjeni za 83% u odnosu na 2015. godinu  budući da je u 2015. godini bile isplaćena i otpremnina za županijskog zapovjednika koji je otišao u mirovinu te jubilarne nagrade za županijskog zapovjednika i uposlenu djelatnicu dok su u 2016. godini isplaćene samo prigodne godišnje nagrade i dar u naravi za zaposlene.

Podskupina –  doprinosi na plaću u 2016. godini je povećana za 31% u odnosu na 2015. godinu što je rezultat povećanja plaća.

Skupina rashoda za radnike je povećana u 2016. godini u odnosu na 2015. za 17%.

 

Materijalni rashodi (AOP 58 do 97)

Podskupina rashoda –  naknade troškova radnicima je povećana u 2016. godini u odnosu na 2015. za 9% s osnove  naknada za prijevoz s obzirom na mjesto stanovanja novog županijskog zapovjednika.

Podskupina rashoda –  naknade članovima u izvršnim tijelima je u 2016. godini smanjena u odnosu na 2015. za 63% budući da su u 2015. godini isplaćene naknade za sjednice za protekle dvije godine dok su naknade u 2016. godini smanjene i više se ne isplaćuju putni troškovi.

Podskupina rashoda –  naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u 2016. godini nije bilo jer se to odnosi na isplatu naknada vatrogascima za dislokacije kojih u 2016. godini nije bilo.

Podskupina – rashodi za usluge u 2016. godini je povećana za 7% u odnosu na 2015. godinu i to u stavci prijevoza za državno natjecanje  dok je stavka tekućeg i investicijskog održavanja  smanjena za 84% jer su u   2015. godini   uređivani bungalovi u Fažani. U 2016. godini je također smanjena stavka rashoda usluge promidžbe i informiranja jer nam  je otkazano od strane dobavljača održavanje web stranice.

Podskupina – rashodi za materijal i energiju u 2016. godini je smanjena za 23% u odnosu na 2015. godinu budući da je u 2015. godini više nabavljeno zaštitne odjeće i obuće.

Podskupina – ostali nespomenuti materijalni rashodi je u 2016. godini povećana za 57% prema 2015. godini. Do ovog povećanja je došlo u rashodima za državno natjecanje vatrogasaca.

Skupina – amortizacija je u 2016. godini manja za  29% naspram 2015. godine.

Skupina – financijski rashodi je manja za 11% u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.

Podskupina financijskih rashoda – kamate za primljene kredite i zajmove u 2016. godini je povećana za 36% u odnosu na 2015. godinu budući da smo imali financijsku obavezu obrade i produljenja kratkoročnog kredita  spram Privredne banke, a smanjene su bankarske usluge za 64% budući da koristimo usluge elektroničkog plaćanja.

Skupina rashoda – donacije nije bilo ni u 2015. ni u 2016. godini.

Skupina – ostali rashodi je u 2016. godini bitno smanjena  u odnosu na 2015. godinu jer nije bilo rashoda dugotrajne imovine koja je imala knjigovodstvenu vrijednost.

Skupina – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija je u 2016. godini smanjena za 9% u odnosu na 2015. godinu i to u podskupni – tekućih rashoda dok su kapitalni rashodi ostali na razini 2015. godine.

Analizirajući 2016. i 2015. godinu vidljivo je da su ukupni rashodi u 2016. godini smanjeni za 5%.

 

 1. ZAPOSLENI

U Vatrogasnoj zajednici Bjelovarsko bilogorske županije je uposleno dvoje djelatnika: županijski vatrogasni zapovjednik i materijalno financijski djelatnik koji obavlja i poslove  tajnika.

 

Materijalno financijski djelatnik:                                                      PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Nevenka Martinović                                                                                     Đuro Petrić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

3 . KRATKI OSVRT  NA MANDATNO RAZDOBLJE 2013. DO 2016. GODINA

 

3.1. Intervencije

 

I  ovo mandatno razdoblje je bilo popraćeno brojnim aktivnostima i događanjima. Također je došlo i do određenih promjena, a jedna od njih je imenovanje  novog županijskog vatrogasnog zapovjednika Željka Meseca, dipl.ing.sig.,  po odlasku u mirovinu tadašnjeg zapovjednika Željka Jambreka. Također moramo napomenuti i „gašenje“ odnosno prestanak rada Vatrogasne zajednice općine Ivanska u koju je  udruženo 7 aktivnih DVD-a koja sada djeluju samostalno, ali ne izlaze na intervencije već županijski vatrogasni zapovjednik upućuje najbližu JVP-u ili vatrogasnu postrojbu DVD iz susjednih općina.

Svakako moramo naglasiti da su operativne aktivnosti uvijek na prvom mjestu stoga donosimo pregled intervencija kroz mandatno razdoblje uz napomenu da se od 2014. godine  intervencije drugačije bilježe odnosno imamo broj događaja, ali istodobno može biti više intervencija po jednom događaju ako intervenira više vatrogasnih postrojbi, dakle jedan je događaj ali više intervencija.

 

 

Intervencije 2013. – 2016.

Vrsta događaja Br. događaja Broj intervencija Broj vatrogasaca Broj vozila Utrošeno sati
JVP DVD zajedno JVP DVD JVP DVD JVP DVD
2013. GODINA
1.POŽARI
UKUPNO 117 16 30 969 363 222 63 1778 844
2.TEHNIČKE INTERVENCIJE
UKUPNO 201 82 58 1054 530 254 116 2378 1543
3.OSTALO
UKUPNO 54 1 270 5 76 423 25
UKUPNO (1+2+3)   372 98 89 2296 898 552 179 4579 2412
UKUPNO SVIH 559 3194 731 6991
2014. GODINA
1.POŽARI
Vrsta događaja Br. događaja JVP DVD zajedno JVP DVD JVP DVD JVP DVD
UKUPNO 115 82 6 45 801 303 192 51 1474 761
2.TEHNIČKE INTERVENCIJE
UKUPNO 798 611 96 195 2975 668 708 208 4831 1844
3.OSTALO
UKUPNO 36 32 11 152 38 44 7 405 144
UKUPNO(1+2+3) 949 725 102 251 3928 1009 944 266 6710 2749
UKUPNO SVIH 949 1078 4937 1210 9459
2015. GODINA
1.POŽARI
Vrsta događaja Br. događaja JVP DVD zajedno JVP DVD JVP DVD JVP DVD
UKUPNO 173 128 26 43 955 315 212 68 1378 998
2.TEHNIČKE INTERVENCIJE
UKUPNO 307 262 15 59 1351 134 325 44 2010 307
3.OSTALO
UKUPNO 29 23 21 24 83 42 29 9 280 220
UKUPNO(1+2+3) 509 413 62 126 2389 491 566 121 3668 1525
UKUPNO SVIH 509 601 2880 687 5193
2016. GODINA
1.POŽARI
Vrsta događaja Br. događaja JVP DVD zajedno JVP DVD JVP DVD JVP DVD
UKUPNO 131 90 48 30 747 322 172 60 1245 892
2.TEHNIČKE INTERVENCIJE
UKUPNO 259 225 10 54 1174 109 276 38 1937 220
3.OSTALO
UKUPNO 32 28 7 80 13 33 4 163 51
UKUPNO (1+2+3) 422 343 65 84 2001 444 481 102 3345 1163
UKUPNO SVIH 422 492 2445 583 4508

 

 

 

Pregled intervencija za razdoblje 2013. – 2016.

GODINA BROJ DOGAĐAJA BROJ INTERVENCIJA POŽARI TEHNIČKE INTERVENCIJE OSTALO
2013. 559 559 163 341 55
2014. 949 1078 133 902 43
2015. 509 601 197 336 68
2016. 422 492 168 289 35
Ukupno: 2439 2730 661 1868 201

 

Analizirajući broj intervencija kroz mandatno razdoblje vidljivo je smanjenje, izuzev 2014. godine

koja je obilovala brojnim poplavama.

 

 

Prikaz intervencija za razdoblje 2013. – 2016.

 

 

 

 

3.2. Financiranje

 

Pregled prihoda kroz mandatno razdoblje 2013. – 2016.:

GODINA PRORAČUN BBŽ PREMIJE OSIGURANJA REFUNDACIJE OSTALI PRIHOD UKUPNO
2013. 499.200 82.629 +15.150 51.691 37.953 686.623
2014. 503.800 80.368 197.244 DUZS

32.383 Škoda

8.361 822.156
2015. 520.000 67.989 40.845 2.142 630.976
2016. 548.073 62.310 103.160  BBŽ

8.842

722.385
UKUPNO 2.071.073 308.446 322.163 160.458 2.862.140

 

Poradi lakšeg razumijevanja pojasnit ćemo izvore financiranja. Glavni izvor financiranja županijske vatrogasne zajednice je iz proračuna Bjelovarsko bilogorske županije koje je namijenjeno za redovan rad zajednice, a prema financijskom planu. Promatrajući mandatno razdoblje ta sredstva su ujednačena. Drugi izvor financiranja su sredstva premije osiguranja od osiguravajućih kuća, ta sredstva su namjenska za kupovinu vatrogasne opreme i  sredstava za gašenje. Ako ih uspoređujemo kroz mandatno razdoblje vidljivo je da su svake godine sve manja pa je HVZ zatražila provjeru ispravnosti dostavljanja tih sredstava od nadležnih institucija. Slijedeći izvor financiranja su refundacije, ako to uopće možemo nazvati financiranjem budući da su to sredstva koja se refundiraju od DUZS za određene nastale troškove. Ostali prihodi su povremeni izvor financiranja, a ove godine su bila značajnija  jer nam je županija dala donaciju za državno natjecanje.

 

 

 

 

 

 

Prikaz financiranja 2013- 2016.