Poslovnik o radu izvršnog odbora predsjedništva 2013 – 2017