Pravilnik o susretu vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži-2018

            VATROGASNA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

       SAVJET VATROGASNE MLADEŽI

                                                P  R  A  V  I  L  N  I  K

O SUSRETU PRIJATELJSTVA VATROGASNIH ODJELJENJA

POMLATKA I MLADEŽI

Temeljem članka 37. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, Predsjedništvo  na sjednici održanoj  17. travnja  2018. godine u Štefanju,  na prijedlog Savjeta vatrogasne mladeži donosi te odluke zapovjedništva sa sjednice održane 7. lipnja 2016. godine donosi:

                                                            P R A V I L N I K

o susretu prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži

na području Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način organiziranja susreta prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, a u cilju osposobljavanja i odgoja pomlatka i mladeži na području zaštite od požara.

Članak 2.

Susrete vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži organizira Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije preko Savjeta za vatrogasnu mladež, odbora za natjecanja, te svojih vatrogasnih zajednica općina i gradova i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Susret prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži ima zadatak stručnog osposobljavanja te razmjenu iskustava oko osposobljavanja vatrogasnog podmlatka u DVD-ima.

Članak 3.

Susreti prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži održavaju se svake godine u terminu kojeg predloži Savjet za vatrogasnu mladež, a potvrdi zapovjedništvo.

Članak 4.

Dogovor oko održavanja susreta prijateljstva vatrogasnog pomlatka potrebito je održati 1 (jedan) mjesec prije održavanja susreta. Prijave za sudjelovanje na susretu prijateljstva pomlatka i mladeži VZ Bjelovarsko-bilogorske županije moraju se dostaviti  Zajednici najkasnije 15 dana prije održavanja susreta.

Članak 5.

U svezi organiziranja susreta prijateljstva vatrogasnog pomlatka sprovode se odredbe Pravilnika o susretu.

II  PRAVO SUDJELOVANJA

Članak 6.

U izvođenju dogovorenoga programa mogu učestvovati svi članovi vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži u DVD-ima koji budu prijavljeni organizatoru i domaćinu susreta i to po kategorijama:

 1. pomladak muški (od 6 – 12 godina)
 2. pomladak ženski (od 6 – 12 godina)
 3. mladež muška – vježba s preprekama ( od 12 – 16 godina)
 4. mladež ženska – vježba s preprekama ( od 12 – do 16 godina)
 5. mladež muška – vježba VMŠ ( od 12 do 18 godina)
 6. mladež ženska – vježba VMŠ ( od 12 do 18 godina)

Članak 7.

Obaveza Vatrogasne zajednice grada / općine je da ima na susretu prijateljstva odjeljenja pomlatka i odjeljenja vatrogasne mladeži.

III  DISCIPLINE

Članak 8.

Discipline na susretu  vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži jesu:

 1. pomladak muški i ženski ( od 6 – 12 godina )
  1. vježba sa brentačama uz upotrebu vode i rušenje meta ( po važećem pravilniku HVZ-a)
 1. mladež muška i ženska ( od 12 – 16 godina)
  1. vježba sa preprekama  (po važećem Pravilniku HVZ-a)
 1. Mladež muška i ženska (od 12 do 18 godina)
  1. Vježba vatrogasnom motornom štrcaljkom

napomena:  vježba se izvodi po važećem Pravilniku HVZ-e s iznimkom

B usisnog voda, (usisni vod 52 mm.), a umjesto B tlačnog voda koristi se C tlačni vod.

 • Brzinska vježba polaganja C tlačnog voda i mlaznice

Napomena: upute za izvođenje vježbe nalaze se u privitku ovog pravilnika

Ovo se briše.

IV  ORGANIZACIJA SUSRETA

Članak  9.

Organizaciju provođenja susreta prijateljstva vatrogasnog pomlatka provodi Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije preko savjeta za vatrogasnu mladež, odbora za natjecanja i odbora za sudce uz pomoć domaćina gdje se susret održava.

Članak 10.

VZG /O koja je domaćin  dužna je osigurati:

 1. poligon na kojem će se održavati natjecateljske discipline,
 2. razglas
 3. sprave za izvođenje svih disciplina,
 4. parkiralište, radne i sanitarne uvjete,
 5. stolove i stolice za obavljanje administrativnih poslova,

VZŽ-e je dužna slijedeće:

       1.  oformiti  organizacijski odbor za provedbu susreta prijateljstva

 2.  oformiti sudačku ekipu

       3.  obračunski odbor

       4.  osigurati diplome za sva odjeljenja koja učestvuju na susretu,

       5.  osigurati potrebne upute, skice, obrasce zapisnika za izvođenje vježbi,

       6.  osigurati zajednički ručak za sve natjecatelje, goste i uzvanike,

       7.  izvršiti poimenično zaduženje za izvršenje organizacije,

       8.  osigurati pehare u trajno vlasništvo za osvojeno prva tri mjesto u svakoj kategoriji,

       9.  osigurati predstavnike javnog priopćavanja, 

     10.  osigurati uspomene

V  OPREMA ODJELJENJA

Članak 11.

Osobna oprema natjecatelja sastoji se od:

 1. natjecateljske oznake koju mora imati svaki natjecatelj,
 2. odjeće i obuće po vlastitoj mogućnosti (haljina nije preporučljiva)

Članak 12.

 1. Sprave i opremu za izvođenje svih disciplina osigurava domaćin.
 2. Troškove popravka eventualnih oštećenja na opremi koja se koristi na susretu prijateljstva VZ BBŽ snosit će Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-Bilogorske županije

Sprave će prije početka natjecanja pregledati suci i organizacijski odbor kako bi se utvrdilo početno stanje opreme

VI  PRIZNANJA I NAGRADE

Članak  13.

Priznanje i nagrade:

 • svako odjeljenje dobiva diplomu za učešće
 • prve tri ekipe u svakoj disciplini dobivaju pehar u trajno vlasništvo.
 • Svaki učesnik dobiva uspomenu na susret

VII  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  14.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu predložiti Povjerenstvo za natjecanje, Savjet vatrogasne mladeži, a usvaja Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se svim VZG / O koji su udruženi u Vatrogasnu zajednicu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Br: 126/18.

Bjelovar, 05.04.2018.

                         PREDSJEDNIK                                                       ŽUPANIJSKI

SAVJETA VATROGASNE MLADEŽI VZBBŽ:         VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

             Silvestar Štefović,v.r.                                 Željko Mesec, dipl.ing.sig,v.r.

 

 

PRIVITAK

                                    KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NA SUSRETU

                                VATROGASNIH ODJELJENJA DJECE I MLADEŽI     

 I     DJECA MUŠKA I ŽENSKA ( od  6 – 12 godina)

Natječu se u disciplinama:

 • vježba sa brentačama uz upotrebu vode i rušenje meta

( vježba se izvodi po važećem pravilniku HVZ-a )

II  MLADEŽ  MUŠKA I ŽENSKA   (od 12 – 16 godina)

Natječu se u disciplinama:

 • vježba sa preprekama

( vježba se izvodi po važećem pravilniku HVZ-a)

III MLADEŽ MUŠKA I ŽENSKA (od 12 – 18 godina)

 • vježba sa vatrogasnom motornom štrcaljkom ( III 1/A )

(vježba se izvodi po važećem pravilniku HVZ-e sa iznimkom korištenja B usisnog voda, a  umjesto B tlačnog voda koristi se C tlačni vod )

 • brzinska vježba polaganja C cijevi ( 52 mm ) i mlaznice

     

 

  BRZINSKA VJEŽBA POLAGANJA TLAČNIH CIJEVI  52 mm  I  MLAZNICE

Sastav desetine i osobna oprema

            Brzinsku vježbu polaganja tlačnih «C» cijevi s namještanjem mlaznice izvodi vatrogasna desetina (zapovjednik i 8 vatrogasaca ).

            Odjeljenje u sastavu:  zapovjednik ( Z ), teklić ( T ) , strojar ( S ) vođa navalne grupe

( N1 ), član navalne grupe ( N2 ) i vođa cijevne grupe ( C2 ) i član cijevne postrojavaju se u jednu vrstu iza linije, koja je označena za početak polaganja tlačnih cijevi u pravcu sudačke komisije.

            Ulogu člana natjecateljskog odjeljenja određuje zapovjednik. Osobna je oprema jednaka za sve članove odjeljenja.

 

Sprave i oprema

            Članovi natjecateljskog odjeljenja opremljeni su slijedećom opremom:  strojar – trodjelnom razdjelnicom, teklić – vođa navalne grupe, član navalne grupe, vođa vodne grupe, član vodne grupe i član cijevne grupe – sa po jednim koturom «C» tlačnih cijevi od 15 m duljine, dvostruko motanih s nosačem za cijevi. Član cijevne grupe opremljen je i mlaznicom.     

            Oprema je položena ispred članova odjeljenja.

Postrojavanje odjeljenja

            Postrojavanje odjeljenja vrši se u jednu vrstu iza linije koja je označena za početak polaganja tlačnih cijevi u pravcu sudačke komisije.

Način izvođenja vježbe  (vidi skicu)

            Nakon što zapovjednik natjecateljskog odjeljenja preda prijavak predsjedniku komisije i vrati se na svoje mjesto, on izdaje zapovijed  «priprema». Na ovu zapovijed strojar uzima razdjelnicu, a ostali članovi odjeljenja «C» cijev koja se nalazi ispred njih. Cijev se uzima desnom rukom. Član cijevne grupe prethodno uzima mlaznicu koju stavlja za opasač. Slijedi zapovijed «na desno»  i  «položi tlačni vod», a strojar napravi korak desnom nogom u desno i položi razdjelnicu  na točno označeno mjesto na liniji koja označava mjesto kuda se vrši početak izvođenja vježbe. Zatim teklić skida nosač cijevi sa svoga kotura C cijevi, jedan kraj cijevi uzima strojar koji je spaja na središnji otvor razdjelnice. Kad je strojar uzeo jedan kraj cijevi, teklić nastavlja razvlačiti cijev u pravcu navale.  N-1  slijedi teklića te kad ovaj razvuče svoju cijev do kraja N-1 skida nosač  sa svoga kotura C cijevi, teklić uzima jedan kraj cijevi te međusobno spaja C cijevi. Po završetku spajanja teklić zauzima stav «pozor» sa lijeve strane postavljenog cjevovoda okrenut u pravcu navale. N-1 razvlači C cijev do kraja, zatim on prima slobodan kraj cijevi od N-2, međusobno spaja C cijevi i zauzima stav «pozor» kao i teklić. Iste radnje vrše svi natjecatelji krećući se jedan za drugim (nije dozvoljeno kretanje u istoj liniji ni preticanje onog člana koji izvršava radnju).  Zadnju C cijev razvlači C-2, kada je u potpunosti razvukao svoju C cijev, spaja mlaznicu, podiže ruku i zapovijeda «vodu daj». Strojar dizanjem ruke potvrđuje da je zapovijed razumio, otvara ventil na razdjelnici, zauzima stav «pozor». Tada zapovjednik uvjerivši se da su svi članovi izvršili propisane radnje i stoje u stavu «pozor», podigne ruku u vis dajući znak da je vježba završena. Kada je vježba završena i kada svi članovi stoje pozorno na svojim mjestima glavni sudac i sudac mjerilac vremena zaustavljaju rad štoperica i zajedno utvrđuju vrijeme trajanja vježbe.

            Poslije završenog rada odjeljenja zapovjednik odlazi do glavnog suca, a zatim zajedno sa glavnim sucem i sucem mjeriocem vremena vrši obilazak glede utvrđivanja ispravnosti rada odjeljenja.

NAČIN BODOVANJA BRZINSKE VJEŽBE POLAGANJA TLAČNIH CIJEVI

            Glavni sudac (predsjednik komisije) i sudac – mjerilac vremena prate rad odjeljenja. Sudac – mjerilac vremena ostaje na liniji koja označava početak izvođenja vježbe, a glavni sudac poslije primljenog prijavka odlazi na mjesto gdje će C-2 završiti svoj zadatak.

            Glavni sudac i sudac – mjerilac vremena prije početka izvođenja vježbe dižu desne ruke u vis, a na zvižduk zapovjednika spuštaju ruke i stavljaju štoperice u rad. Poslije završetka vježbe, glavni sudac – mjerilac vremena spuštaju ruke istovremeno s zapovjednikom i zaustavljaju rad štoperice.

            Bodovanje se vrši prema vremenu potrebnom za izvođenje vježbe po principu sekunda- bod i prema pogreškama izvršenim kod izvođenja vježbe i to:

  POLAZNI BODOVI 500 NEGATIVNI        BODOVI
1. Pogrešna ili nerazumljiva zapovijed zapovjednika odjeljenja 5
2. Pogrešna ili nerazumljiva zapovijed člana odjeljenja 5
3. Ostavljena ili izgubljena oprema 1
     
4. Nepravilan rad kod polaganja tlačnih cijevi i opremanja opremom – ako se natjecatelji kreću u istoj liniji ili grupi, a ne kako je       pravilnikom predviđeno (jedni iza drugih) – ako natjecatelj izvršava poslove drugog člana – ako se natjecatelji opreme pogrešnom opremom 2
5. Otvoren ventil na razdjelnici prije zapovijedi «vodu daj» 2
6. Izdana zapovijed «vodu daj» prije nego što je spojena mlaznica na «C» cijev 5
7. Polaganje cijevi za više 0,5 m lijevo ili desno od linije 5

Briše se.