zapisnik Predsjedništvo 07.07.2017. Garešnica

Z  A  P  I  S  N  I  K

            sa sjednice Predsjedništva  Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  održane  7. srpnja 2017.god.  u  prostorijama   JVP Garešnica   sa početkom u 20:00 sati.

Nazočni: Đuro Petrić, Vlado Horvat, Josip Hamp, Branislav Bijelić, Josip Husak, Vladimir Truhlaž, Vlado Kuzminović, Mario Bažulić, Silvestar Štefović, Josip Kirin, Željko Filipović, Franjo Tanić, Đuro Vadljević, Nevenka Martinović, Zdenko Brandejs – zamjenik županijskog zapovjednika, Marijan Mužar – zamjenik predsjednika VZG Bjelovara, Damir Zajček – zamjenik predsjednika VZG Čazma, Miljenko Kurevija – zamjenik predsjednika VZO Veliko Trojstvo, Željko Čengić – zamjenik predsjednika VZO Hercegovac

Izostali: Darko Despot (opravdano), Damir Margetan (opravdano), Ivan Koren (opravdano), Anita Nekić Pavičić (opravdano), Antun Varga, Dario Prelec, Stevo Matasić, Ivan Zdelar i Nenad Mužina.

Ostali nazočni: Mario Vinković  – Nadzorni odbor

Sjednici je nazočno 19 članova predsjedništva od ukupno  24.  

Sjednicu otvara predsjednik Đuro Petrić koji je pozdravio i zaželio dobrodošlicu članovima 1. sjednice predsjedništva u ovom sazivu. Također je  pozdravio i  zapovjednika JVP i Vatrogasne zajednice grada Garešnice, Tomislava Kunješića te se zahvalio na domaćinstvu za ovu sjednicu. Potom je predsjednik Petrić pozvao zapovjednika Kunješića da se obrati sa par riječi.

Zapovjednik Kunješić se zahvaljuje i pozdravlja sve nazočne ispred JVP i VZG Garešnica. Zaželio je dobar rad sjednice i donošenje potrebitih i pravovaljanih odluka. Zapovjednik Kunješić je rekao da mora spomenuti komentar sa  sjednice skupštine Bjelovarsko bilogorske županije koja je održana ovih dana, od strane županijskog vijećnika koji je negativno govorio  o vatrogascima s posebnim osvrtom na njegov DVD – Brestovac gdje je spomenuti vijećnik govorio o rastrošnosti i trošenju proračunskih sredstava u vatrogastvu pri tome spominjući DVD Brestovac gdje je prema njegovom govoru bilo 8 vrsti jela i svirao glazbeni sastav „Štefanjska zvona“.   Na skupštinu spomenutog DVD-a kao i na obljetnicu se uvijek poziva aktualni gradonačelnik, prije je bio iz SDP-a, sada iz HDZ-a, a iz županije je bio pozvan župan koji nije došao već je poslao jednog od pročelnika. Dakle, vatrogastvo se ne gleda kroz politiku. Tvrdnje županijskog vijećnika da je skupština  korištena u svrhu predizborne promidžbe nije točna. Glede muzike točno je da su svirala „Štefanjska zvona“, ali bez ikakvog plaćanja već na osnovu prijateljstva između vatrogasnih zajednica Garešnica i Štefanje. Glede prehrane za skupštinu je bio pripremljen srneći paprikaš za koji smo dobili srnetinu od sponzora, dakle u tu svrhu nije potrošena niti jedna kuna proračunskog novca. Zapovjednik kaže da je imao potrebu iznijeti ove činjenice jer ne može dozvoliti da se o vatrogascima govore takve stvari budući da su vatrogasci časni ljudi. Na kraju govora  zapovjednik Kunješić je zaželio uspješan rad sjednice.

Predsjednik se složio sa govorom Kunješića i rekao da se radi o jednom garešničanu  točnije  Siniši Glavašu i to je njegov način izražavanja jer tako  komunicira i u gradu Garešnica.

U raspravu se uključila i tajnica koja je rekla da je i ona svjedočila govoru od strane tog čovjeka, a to je bilo na sjednici Odbora za gospodarstvo BBŽ-e na kojem se razmatralo Izvješće o radu VZ BBŽ-e za 2016. godinu gdje je navedeni gospodin kao član spomenutog odbora govorio negativno o svim vatrogascima s posebnim osvrtom na garešničke vatrogasce. U svom podužem govoru je rekao da vatrogasci održavaju fešte i derneke sa čak 6 vrsti mesa  i   muzikom tko zna od kuda i da se na taj način troši proračunski novac koji bi se mogao usmjeriti za kupovinu vatrogasne opreme. Također je pitao za određene stavke iz financijskog izvješća u koju su svrhu potrošena uz napomenu da ima informaciju da su potrošena za predizborne kampanje. Tajnica je odgovorila da sve piše u izviješću, a da je većina tih spomenutih sredstava utrošena za državno natjecanje vatrogasaca, mladeži i seniora uz detaljno obrazloženje kojega su svi nazočni članovi Odbora prihvatili.  Taj gospodin se drugi dan na sjednici Skupštine BBŽ-e  opet javio za riječ te rekao iste stvari o vatrogascima te još dodao da tajnica iz VZŽ-e nije znala dati obrazloženje gdje su spomenuta sredstva potrošena, ali da se zna kuda su potrošena, a to je za predizbornu kampanju.

Predsjednik Petrić je rekao da zaključimo temu „Glavaš“  te da odradimo sjednicu učinkovito i donesemo kvalitetne odluke.

Petrić kaže da su svim članovima predsjedništva poslani pozivi sa dnevnim redom te dan kasnije i dopuna dnevnog reda.

Petrić je pročitao  dnevni red sa dopunama.

 • Usvajanje zapisnika sa  sjednice predsjedništva održane 24. svibnja 2017. godine,
 • Usvajanje Poslovnika:
 • o radu predsjedništva VZ BBŽ u razdoblju od 2017. – 2021. godine
 • o radu izvršnog odbora VZ BBŽ u razdoblju od 2017. – 2021. godine
 • o radu Odbora za odlikovanja i priznanja VZ BBŽ-e u razdoblju od 2017. – 2021. godine,  i dopuna
 • prijedlog Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave,
 • Imenovanja:
 • zamjenika predsjednika
 • tajnika
 • radnih tijela predsjedništva (Izvršni odbor i Odbor za odlikovanja i priznanja)
 • Verifikacija zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika
 • Verifikacija radnih tijela Zapovjedništva
 • Donošenje odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja,
 • Donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava premije osiguranja,
 • Usvajanje Operativnog plana zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice BBŽ-e,
 • Informacija o narednim aktivnostima, izmjena 10. točke
 • Donošenje odluke o dodjeli zvanja počasnog vatrogasnog časnika Stjepanu Petek iz DVD-a Brezovac,
 • Različito.

Predsjednik pita da li ima netko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

Budući da se nije nitko javio, predsjednik je dao dnevni red na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

Točka 1.

U materijalima za sjednicu je poslan zapisnik sa sjednice predsjedništva održane

24. svibnja 2017. godine u Daruvaru.

Predsjednik otvara raspravu i za riječ se javlja zamjenik predsjednika VZG Bjelovara Marijan Mužar koji kaže da je iz zapisnika vidljivo da je odaziv na prošlu sjednicu bio slab te da je bio gotovo upitan i kvorum sjednice. Također komentira zabilježenu primjedbu predsjednika VZ Daruvar Vlade Horvata koji  je dao primjedbu i pita se da li  je slab odaziv na sjednice kada se održavaju na području Daruvara. Mužar predlaže da se u zapisniku evidentira tko je odsutan opravdano, a tko neopravdano. Današnjoj sjednici predsjednik VZG Bjelovara Darko Despot nije mogao prisustvovati jer radi, dakle to je opravdani razlog dok neki možda ne dođu na sjednicu, a da se pri tome nisu javili i opravdali  nedolazak.    

Za riječ se javila tajnica koja je rekla da u županijsku zajednicu dolaze zapisnici iz DUZS, HVZ-a, županije i da nigdje u zapisnicima nedolasci nisu zabilježeni kao opravdani ili neopravdani. Svaki član bilo kojeg tijela ima svojeg zamjenika koji može pravovaljano prisustvovati sjednici jer je tako i regulirano Statutom. Mi ne možemo reći što je opravdano ili neopravdano,  možemo pretpostaviti ako netko nije došao da je to iz opravdanih razloga.

Za riječ se javio predsjednik VZO Tanić koji je rekao da su pozivi uvijek poslani, ako netko ne dođe nije važno da li je opravdano ili ne, dakle on nije došao, ali zato ima svojeg zamjenika koji će prisustvovati.

Predsjednik Petrić je u tom kontekstu spomenuo   pročelnicu za financije BBŽ-e Anitu Nekić Pavičić koja je imala namjeru prisustvovati sjednici, ali je javila u popodnevnim satima da je spriječena.

Predsjednik kaže da se primjedba od VZG Bjelovara može evidentirati.

 Uslijedila je diskusija glede učestalog nedolaska na sjednice od strane vatrogasnih zajednica, posebno VZO Kapela čiji je predsjednik u prošlom mandatu bio samo na jednoj sjednici. Nazočni su mišljenja da bi im trebalo uputiti dopis.

Predsjednik je zaključio točku dnevnog reda i dao zapisnik na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili zapisnik sa sjednice predsjedništva održane 24. svibnja 2017. godine u Daruvaru.

Točka 2.

            Prijedlozi Poslovnika su bili poslani u materijalima za ovu sjednicu, rekao je predsjednik. Na početku mandatnog razdoblja dužni smo usvojiti poslovnike kojima se uređuje rad naših tijela zajednice.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo pa je poslovnik dat na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Predsjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za razdoblje 2017. – 2021.

Slijedeći je Poslovnik o radu Izvršnog odbora Predsjedništva.

Za riječ se javio član Nadzornog odbora Vinković koji je pitao da li predstavnici Kapele dolaze na sjednice drugih tijela, zapovjedništva pa i skupštine.

Tajnica je odgovorila da na sjednice zapovjedništva isto ne dolaze, ali na skupštinu dolaze redovito u punom sastavu. Vinković je mislio možda bi se poslovnicima moglo nešto urediti glede prisustvovanja sjednicama.

Predsjednik je mišljenja da bi ih se ipak trebalo dopisom upozoriti.

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i daje Poslovnik na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Izvršnog odbora predsjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za razdoblje

2017. – 2021.

Slijedeći je Poslovnik  o radu odbora za odlikovanja i priznanja gdje se u članku 2. stavak 1 riječ „povremeno“ zamjenjuje riječju „stalno“  pa stavak 1 glasi „Odbor je stalno radno tijelo Predsjedništva VZ BBŽ-e“ jer je tako definirano  Statutom, rekao je predsjednik.

Predsjednik otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa daje Poslovnik na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Odbora za odlikovanja i priznanja Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za razdoblje

 2017. – 2021.

O Pravilniku o postupanju u predmetima jednostavne nabave, ukratko je izvijestila tajnica te rekla da u biti ovaj Pravilnik zamjenjuje Pravilnik o bagatelnoj nabavi. Ovaj pravilnik je donesen temeljem izmjena Zakona o javnoj nabavi. Za nas je ovaj Pravilnik i najznačajniji budući da mi i nemamo nekakvu značajniju nabavu, a ovim Pravilnikom su regulirani postupci nabave roba i usluga  manje vrijednosti. Pravilnik smo dužni donijeti, a preporuka je da ga donesu sve vatrogasne zajednice.

Predsjednik otvara raspravu, nije je bilo osim upita da li ćemo nabavljati kamione. U tome slučaju ćemo odraditi postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi,zaključeno je.

Predsjednik zaključuje  raspravu i daje Pravilnik na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili Pravilnik o postupanju u predmetima jednostavne nabave VZ BBŽ-e.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Ova točka se odnosi na imenovanja. Možda su neki mišljenja da smo ovu sjednicu trebali odraditi ranije, ali čekali smo da zapovjedništvo odradi svoju sjednicu pa onda razgovor sa županom da se  sa njime savjetujemo oko imenovanja.

U materijalima smo poslali prijedloge pa ćemo ovu točku brzo odraditi, rekao je predsjednik.

Za zamjenika predsjednika je predložen Vlado Horvat.  Zamjenika predsjednika imenuje predsjedništvo  na prijedlog predsjednika kako je određeno Statutom. Predsjednik Petrić kaže da svi jako dobro poznajemo Vladu i da nije potrebno posebno obrazloženje te daje riječ Horvatu.

Horvat kaže da je u vatrogastvu jako dugo od 1993. godine da je  obavljao različite funkcije od zapovjednika JVP-e, zapovjednik VZ Daruvar pa čak i zapovjednik VZŽ-e negdje 1997. godine. Sada je na dužnosti predsjednika VZ Daruvar, još uvijek ima snage i volje te misli da se i u županijskoj zajednici mogu izmijeniti i poboljšati neke stvari. Nada se  da će zajednički sa novim – starim rukovodstvom uspjeti poboljšati neke stvari na dobrobit stanovništva naše županije.

Predsjednik zaključuje raspravu  i poziva članove predsjedništva na glasovanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno izabrali Vladu Horvata za zamjenika predsjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Prema dostavljenim materijalima za tajnika se predlaže Nevenka Martinović uz obrazloženje da je ona taj posao obavljala i u prošlom mandatu, da je to i financijski najbolje rješenje, ona radi u uredu,  dostupni su joj svi materijali koji na kraju i završavaju kod nje, a i svladala je materiju vatrogastva u potpunosti.

Predsjednik  otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa daje prijedlog na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno izabrali Nevenku Martinović za tajnika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Slijedeće je imenovanje članova Izvršnog odbora koji prema statutu broji 9 članova: predsjednik zajednice, županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik te  iz svake koordinacije po jedan član.

Članovi Izvršnog odbora automatizmom te prema prijedlogu koordinacija su slijedeći, osim izmjene u koordinaciji Daruvar gdje je umjesto Josipa Hampa predložen Vlado Horvat, a koordinacija Grubišno Polje nije dostavila prijedlog pa je na sjednici utvrđeno da to bude predsjednik VZG Grubišno Polje:

 • Đuro Petrić
 • Željko Mesec
 • Tajnik – Nevenka Martinović
 • Darko Despot – koordinacija Bjelovar  
 • Vlado Horvat – koordinacija Daruvar
 • Silvestar Štefović – koordinacija Čazma
 • Đuro Vadljević –  koordinacija Garešnica
 • Mario Bažulić  –  koordinacija Bilogora
 • Vladimir Truhlaž  –  koordinacija Grubišno Polje

Predsjednik nije otvarao raspravu budući da su neki automatizmom članovi, a drugi predloženi od stane svojih koordinacija pa je prijedlog dao na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno imenovali članove Izvršnog odbora predsjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za razdoblje

 2017. – 2021. godina.

Slijedeći je Odbor za odlikovanja i priznanja koji prema Statutu broji 3 člana.

Prijedlozi  koordinacija su:

 • Koordinacija Bjelovar  – Vlado Kuzminović
 • Koordinacija Čazma –  Ivan Golac
 • Koordinacija Daruvar – Vlado Horvat odnosno Josip Hamp budući da je Horvat zamjenik predsjednika
 • Koordinacija Garešnica – Ivan Koren
 • Koordinacija Bilogora – Franjo Tanić

Predsjednik Petrić kaže da koordinacija Garešnica povlači svoj prijedlog, dakle ostaju nam prijedlozi iz 4 koordinacije.

Predsjednik je izvijestio nazočne da su u prošlom mandatu članovi odbora za priznanja bili Franjo Tanić iz koordinacije Bilogora, Vlado Kuzminović iz koordinacije Bjelovar i Marijan Markovinović iz koordinacije Čazma, ali budući da on više nije bio predsjednik VZO Štefanje, prestalo mu je i članstvo u odboru.

Predsjednik  otvora raspravu i napominje da je prema prijedlozima jedan član više.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjednik predlaže da članovi Odbora budu iz koordinacije Daruvar, Bilogora i treći iz koordinacije Bjelovar ili Čazma.

Predloženi član ispred koordinacije Bjelovar – Kuzminović kaže da nije nužno da on bude član Odbora.

Nakon njegove izjave, predsjednik Petrić utvrđuje članove Odbora: koordinacija Daruvar – Josip Hamp, koordinacija Bilogora – Franjo Tanić te koordinacija Čazma – Ivan Golac. Budući da je našim Statutom predviđeno da predsjednika Odbora bira predsjedništvo, predsjednik Petrić predlaže Josipa Hampa za predsjednika Odbora.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu, utvrđuje prijedloge članova Odbora – Josip Hamp – predsjednik, Franjo Tanić i Ivan Golac – članovi.

Prijedlog daje na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno imenovali članove Odbora za priznanja i odlikovanja Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 4.

            Predsjednik Petrić daje informaciju o zaključku  zapovjedništva  sa sjednice održane 20. lipnja u Bjelovaru na kojoj je  predložen Zdenko Brandejs za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika. On taj posao obavlja već duže vrijeme budući da je zapovjednik na bolovanju, odrađuje sve zadatke, odlazi na sjednice, izradio je i Operativni plan zaštite i spašavanja, dakle u cijelosti obavlja posao županijskog zapovjednika.

Rasprava nije potrebna budući da je to prijedlog  Zapovjedništva, a predsjedništvo treba samo verificirati prijedlog.

Članovi predsjedništva su jednoglasno verificirali  Zdenka Brandejsa, dipl.ing. za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika u narednom mandatnom razdoblju.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Na sjednici zapovjedništva održanoj 20. lipnja 2017. godine također su predloženi   članovi stalnih radnih tijela zapovjedništva, a predsjedništvo ih treba verificirati, rekao je predsjednik te pročitao članove Operativno tehničkog stožera:

 • Županijski vatrogasni zapovjednik
 •  zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika
 • Davor Đalog – zapovjednik JVP Bjelovar, zamjena Zdravko Kozlik
 • Josip Heger – zapovjednik JVP Čazma, zamjena Tihomir Brnjanec
 • Tomislav Kunješić – zapovjednik JVP Garešnica, zamjena Tihomir Kranjec
 • Dejan Koprek – zamjenik zapovjednika JVP Daruvar
 • Darko Novotni – koordinacija Grubišno Polje, zamjena Tomislav Vostrel
 • Goran Zdelar – koordinacija Bilogora, zamjena Elimir Bereš

Predsjednik je dao predložene na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno verificirali predložene članove Operativno tehničkog stožera VZ BBŽ-e.

Predsjednik je napomenuo da slijedeća tijela biraju svoje predsjednike na prvoj sjednici, a potom pročitao predložene članove Savjeta vatrogasne mladeži:

 • Koordinacija Bjelovar  – Stevo Sedlar
 • Koordinacija Čazma – Silvestar Štefović
 • Koordinacija Daruvar – Marijan Supan
 • Koordinacija Garešnica – Željko Čengić
 • Koordinacija Grubišno Polje – Jurica Pušić
 • Koordinacija Bilogora – Romano Bereš

Predsjednik poziva članove predsjedništva da usvoje predložene članove. 

Članovi predsjedništva su jednoglasno verificirali predložene članove Savjeta vatrogasne mladeži.

Predsjednik je pročitao prijedlog članova Odbora za vatrogasna natjecanja:

 • Koordinacija Bjelovar – Darko Despot
 • Koordinacija Čazma – Darko Forjan
 • Koordinacija Daruvar – Božidar Nikolić
 • Koordinacija Garešnica – Dražen Melec
 • Koordinacija Grubišno Polje – Marko Pretula
 • Koordinacija Bilogora – prijedlog je bio Antonio Babec, ali se mijenja pa je predložen Darko Rupa.

Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno verificirali predložene članove Odbora za vatrogasna natjecanja.

Zadnje tijelo zapovjedništva je Odbor vatrogasnih sudaca u kojega ulaze svi suci koji su položili ispit, a imamo ih 13. Oni će također izabrati predsjednika iz svojih redova.

Članovi predsjedništva su jednoglasno verificirali vatrogasni suce, članove Odbora vatrogasnih sudaca.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 6.

            Uvodnu riječ o nenaplaćenim potraživanjima  u iznosu od 6.682,35 kn, a koji se odnose na troškove mobitela iz ranijih godina je dao predsjednik, a potom je dao riječ djelatnici Martinović.

Martinović je rekla da se tu radi o dugovanjima odnosno potraživanjima starih nekoliko godina koja se ne mogu naplatiti. Riječ je o potraživanjima prema korisnicima VPN mreže koji su mrežu koristili preko VZŽ-e i tako su i dolazili računi. Međutim bilo je različitih tarifa i uvijek kod promjene je dolazilo do povećanih računa, a korisnici su vraćali samo dio tarife koji je bio dogovoren. Pisali smo prigovore, ali nisu svi bili prihvaćeni tako da je ostalo dugovanje prema županijskog zajednici budući da smo te iznose knjižili na potraživanje prema korisnicima, a ne kao naš trošak.  Korisnici su bili iz JVP, vatrogasne zajednice Grubišno Polje, Veliko Trojstvo, DUZS Bjelovar, DVD Veliko Korenovo i dr.  To je bilo u vrijeme kada je bio menadžer Mitrović i kada su tarife bile puno veće, a više korisnika . Potraživanja se više  ne mogu prenositi iz godine u godinu, a ne mogu se naplatiti, dakle nešto se mora riješiti, a to se može jedino donošenjem odluke o otpisu gdje bi se taj iznos proknjižio na troškove proteklog razdoblja ili ostale troškove kako bi konačno imali čistu situaciju bez bilo kakvih potraživanja. Sada je stanje drugačije, u županijskoj zajednici imamo na pretplatu samo 3 odnosno 4 broja: predsjednik, zapovjednik i tajnik te broj koji je donesen iz JVP Garešnica koji se uopće ne koristi, ali mora biti do isteka ugovora. Tu je još i privatni broj od županijskog zapovjednika koji je također u VPN mreži, a za koji on uredno vraća financijska sredstva.

Predsjednik otvara raspravu.

Pojedini članovi predsjedništva također su se složili sa izlaganjem i rekli da su imali  takvih ili sličnih problema.

Predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno donijeli odluku o otpisu potraživanja za povrat troškova mobitela u iznosu od 6.682,35 kn.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

            Predsjednik je dao obrazloženje glede pristigle dvije zamolbe za financijska sredstva  iz  premije osiguranja od osiguravajućih kuća. Zamolbe su od JVP Bjelovar koja je nabavila novu autoljestvu iz Programa Vlade prije 10-tak godina, a sada je izvršen servis i popravak, a  JVP Čazma je nabavila noviju auto ljestvu  koja je također registrirana i stavljena u funkciju početkom trećeg mjeseca ove godine.  Zamolbe su na iznos od 20.000,00 kn. Mi imamo od prije donesenu odluku o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 kn, a prema prijedlogu Zapovjedništva. Njihov je stav da u ovom slučaju JVP Bjelovar ima prioritet budući da je JVP Čazma dobila sredstva pretprošle godine.

Postavljeno je pitanje da li imamo nekakvih zaostataka pa je djelatnica odgovorila da su sve zamolbe riješene, a predsjednik je dao opasku da smo konačno ušli u neku kolotečinu i da se sve odrađuje prema planu bez ikakvih zaostataka te da ćemo moći poslovati normalno.

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik je dao zamolbe na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno donijeli odluku o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 kn JVP Bjelovar i JVP Čazma iz sredstava premije osiguranja od osiguravajućih kuća – sredstva po posebnim propisima.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 8.

            Glede ove točke predsjednik je rekao da neće puno pričati budući da je tu zamjenik županijskog zapovjednika koji je autor Operativnog plana zaštite i spašavanja VZ BBŽ-e. Taj Plan je bio na zapovjedništvu gdje je razmatran i objašnjen te usvojen i poslan predsjedništvu na usvajanje.

Ovaj plan se razlikuje od Operativnog plana postupanja pri izvršenju vatrogasnih intervencija, rekao je zapovjednik Brandejs. Ovo je Operativni plan zaštite i spašavanja VZ BBŽ-e i odnosi se na katastrofe, znači kada učestvujemo mi kao vatrogasne postrojbe u nekim katastrofama npr. potresi. Dakle imat ćemo 2 Operativna plana, jedan koji ćemo predočiti Doliću kada dođe u nadzor i to je Operativni plan za provedbu, vođenje i izvršenje vatrogasnih intervencija , a  drugi ćemo dati na uvid  inspektoru Civilne zaštite Damiru Jurišiću i to je ovaj Operativni plan zaštite i spašavanja. Brandejs je rekao da su se stvarno trudili glede izrade ovog plana, da su od Županije tražili Procjenu ugroženosti te Plan   zaštite od požara i Plan zaštite od katastrofa jer su oni te dokumente i usvojili, međutim dobili su samo dio podataka. Za izradu ovog plana tražili smo i podatke od vatrogasnih zajednica i to podatke o zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika. Ti podaci su stavljeni u plan pod operativne snage i oni su promjenjivi tako da i sada u planu možda ti podaci nisu točni. One zajednice koje nisu dostavile tražene podatke, podaci su uzeti iz postojećeg Operativnog plana za vođenje i izvršenje intervencija od prošle godine, u kojem je sigurno došlo do promjena. Mi smo od inspektora Civilne zaštite dobili rok od mjesec dana za izradu navedenog plana što je nemoguće izvršiti pa smo tražili odgodu od tri mjeseca u kojem roku smo morali izraditi Plan. Zapovjednik kaže da ovaj plan moramo usvojiti zbog predaje inspektoru, a svi podaci koji su se promijenili će se uvrstiti jer je Plan podložan promjeni. Dakle, mi smo morali napraviti nekakav plan zbog zakonskih rokova, koji ćemo po potrebi nadopuniti ili izmijeniti. Sastavni dio plana su i karte pokrivenosti iz kojih je vidljivo koja područja pokrivaju javne postrojbe, a koja središnja DVD-a. U popisu operativnih snaga smo stavili samo zapovjednika i zamjenika vatrogasne zajednice, a trebalo bi staviti sve operativne vatrogasce.   Ovaj operativni plan moramo dostaviti inspektoru Civilne zaštite i u Županiju. Zapovjednik Brandejs  skreće pozornost predsjednicima zajednica da razgovaraju sa svojim zapovjednicima kako bi odradili posao koji se od njih traži. Također kaže da dobivene lozinke za „Vatronet“ nisu samo za jednu osobu već ju trebaju svi koristiti za unošenje podataka. U Vatronet trebaju biti uneseni svi potrebiti podaci negdje do polovice 9. mjeseca zbog vođenja vatrogasnih intervencija koje će se voditi preko „UVI-a“. Brandejs kaže da bi trebali napraviti dobar Operativni plan za postupanje vatrogasnih postrojbi na vatrogasnim intervencijama, ali smatra da bi to trebao napraviti županijski zapovjednik jer je on ipak samo zamjenik i  odrađuje osnovne zadaće županijskog zapovjednika.

Za riječ se javio predsjednik VZO Velika Pisanica Filipović koji kaže da je njegovih 6 operativnih vatrogasaca raspoređeno u Civilnu zaštitu  nekim općinskim planom. Brandejs kaže da su to planovi na nivou općina, a da su jedine operativne snage Civilne zaštite vatrogasci jer su vatrogasci jedini koji mogu nešto napraviti, a to je nepovoljno za nas jer mi imamo svoj Zakon o vatrogastvu po kojem bi trebali postupat. Sada nas svojataju i DUZS i Civilna zaštita.  Sada većina načelnika stavlja  svojim planovima vatrogasce u Civilnu zaštitu i da  recimo dođe do nekakve katastrofe naši ljudi bi trebali biti istovremeno na tri mjesta što je nemoguće, dakle ti svi njihovi planovi su neupotrebljivi. Zapovjednik Brandejs kaže da ima informaciju, ne kod nas, da načelnici žele staviti za predsjednika Stožera Civilne zaštite zapovjednika zajednice  te daje preporuku da se to ne prihvaća jer se samim tim preuzima odgovornost organizacije svega. Predsjednik Stožera CZ treba biti ili načelnik /gradonačelnik ili njihovi zamjenici jer to su velike obaveze i odgovornosti.

Za riječ se javio Vinković iz VZO Nova Rača koji kaže da je njegova općina izradila Plan zaštite od požara kojeg je  Dolić vratio jer kaže da plan treba sadržavati podatke o intervencijama  unazad 10 godina. Vinković je rekao da će oni trebati  pomoć glede izrade Operativnog plana zaštite i spašavanja iako ovaj županijski može poslužiti. Kaže da će biti napravljena dva identična plana budući da općina već ima izrađen plan, iako je vraćen na doradu.

Brandejs je rekao da je VZ Daruvar prva napravila Operativni plan zaštite i spašavanja koji je predan i prihvaćen, a ogledni primjerak je u VZŽ-e i sve zajednice ga mogu koristiti uz izmjenu podataka. Ovaj Plan trebaju napraviti sve vatrogasne zajednice jer će u nadzor doći inspektor Civilne zaštite i tražiti ga, a u rješenju odrediti rok za izradu Plana. Zapovjednik Brandejs kaže da je razgovarao sa Dolićem koji traži onaj drugi Operativni plan, ali Brandejs je mišljenja da bi taj plan trebao samo poslužiti zapovjedniku radi bržeg snalaženja. Brandejs je još jednom na kraju rekao da su se oko ovog plana stvarno potrudili , dobro je napravljen ima sve potrebne segmente, a isti se neće koristiti osim u slučaju katastrofa.

Predsjednik je rekao da je zapovjedništvo kao stručno tijelo prihvatilo ovaj plan koji smo bili dužni napraviti prema pomaknutim rokovima od strane inspektora Civilne zaštite i sada bi ga predsjedništvo trebalo formalno usvojiti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje Operativni plan na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili Operativni plan zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 9.

            Predsjednik izvješćuje nazočne da se također na zapovjedništvu razgovaralo o aktivnostima u narednom periodu pa tako i o kampu Fažana,  koji ove godine nije popunjen već imamo mladež samo iz dvije vatrogasne zajednice Štefanje i Daruvar. Razgovaralo se sa Koprivničko križevačkom županijom o podjeli bungalova, ali ni oni  nemaju  popunjene smjene, a ove prijavljene su brojnije tako da smo ove godine odustali od podjele. Podjela bi išla na način da svatko dobije jedan bungalov pored svojeg kontejnera, a onaj središnji bi bio za voditelje ili za eventualno veće grupe.

Jedna od aktivnosti je i obilježavanje obljetnica društva koja smo pobrojali u poslanim materijalima gdje moramo još dodati i DVD Miklouš.

Susret prijateljstva ćemo također održati da se ne prekine tradicija, samo moramo vidjeti tko bi bio domaćin.

Predsjednik Štefović je rekao da je svoje domaćinsto ponudila VZO Severin  gdje je on obišao teren  i utvrdio  da su uvjeti zadovoljavajući  od igrališta, nusprostorija, sanitarnog čvora i dr..

Za riječ se javio predsjednik Bažulić i rekao da su oni održali sastanak u zajednici  i koordinacije  i u načelu prihvatili,  jedino  je problem  oprema koje nemaju, a ne mogu je ni prevesti.

Predsjednik Petrić i Štefović su se složili da će taj dio odraditi odbori kao i  do sada jer se uvijek oprema sakupljala.

Budući da se nitko više nije javio za domaćina možemo zaključiti da se susret prijateljstva održi u Severinu, a o datumu ćemo se dogovoriti, vjerojatno početak rujna kada počne škola, a vrijeme je još uvijek lijepo.

Zapovjednik daje primjedbu da se moraju sastati odbori kako bi izabrali predsjednike i to možda u Severinu kako bi se vidio teren.

Petrić za kraj kaže da ostajemo kod donesene odluke o organiziranju izleta za članove svih tijela jer ne isplaćujemo putne troškove. Prijedloge dostaviti u ured zajednice, a izlet se planira isto tako negdje u mjesecu rujnu.

Predsjednik Hamp pita što je sa sredstvima za obilježavanje obljetnica DVD-a temeljem upućenih zahtjeva i sklopljenih ugovora prema člancima 8. i 9. Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja. 

Predsjednik Petrić kaže da su svi zahtjevi ovjereni i poslani u HVZ te da će sredstva biti doznačena nakon obrade i provjere podataka, a ovisno o prikupljenim sredstvima, uz napomenu da su neki DVD-i  sredstva već dobili.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 10.

            Dobili smo zahtjev od DVD-a Brezovac kao članice VZG Bjelovar o dodjeli zvanja počasnog vatrogasnog časnika  njihovom članu Stjepanu Petek rođenom 1975. godine koji je izuzetno aktivan član, ali zbog zdravstvenog problema se ne može više školovati  pa se predlaže dodjela počasnog zvanja. VZG Bjelovara je suglasna sa dodjelom navedenog zvanja.

Imali   smo još jedan prijedlog za dodjelu istog zvanja za članicu DVD-a Brezovac Ljubicu Trnski,  ali VZG Bjelovara nije suglasna budući da se još uvijek može osposobljavati u vatrogasnim zvanjima glede godina starosti sa čine su se složili i članovi predsjedništva.

Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno donijeli odluku da se STJEPANU   PETEK dodijeli zvanje počasnog vatrogasnog časnika.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 11.

            Pod ovom točkom za riječ se javio predsjednik VZO Berek Vadljević koji pita šta je sa Ivanskom glede vatrogastva, prošli su izbori, dali se možda nešto promijenilo.

Predsjednik odgovara da je na žalost stanje nepromijenjeno, vatrogasna zajednica je prestala sa radom prošle godine, trebalo bi ponovo razgovarati sa novim načelnikom.

Zapovjednik Brandejs kaže da je to u nadležnosti lokalne uprave, oni odlučuju o osnivanju vatrogasne zajednice i nisu smjeli dozvoliti da dođe do brisanja zajednice iz Registra udruga. Tamo su neki poremećeni međuljudski odnosi i teško je bilo što poduzimati kada nema volje ni dogovora.  Glede intervencija Brandejs kaže da po dojavi Centra 112 šalje JVP Čazmu onda se oni bune zašto nije Bjelovar jer su oni bliže, a kada dođe faktura onda kažu da ne žele platiti jer oni nisu nikoga ni zvali. Ovim novim izborima na žalost se nije ništa promijenilo, izabran je novi načelnik koji će biti volonter, a sadašnji će biti zaposlen i obavljat će sve poslove kao i do sada.

Predsjednik Bažulić govori o požaru koji je bio u njihovoj općini, a na koji je izašla JVP Bjelovar te ga zanima cjenik po kojem se fakturira intervencija, a zapovjednik Brandejs mu odgovara da se primjenjuje cjenik HVZ-a. Bažulić kaže da je bio na požaru i daje primjedbu na fakturu glede obračunatih sati i utroška vode na intervenciji.

Predsjednik Kuzminović kaže da on ne može razumijeti da JVP-e uopće šalju nekom račune, a dobivaju novce iz Državnog proračuna, ali zna da je na području Daruvara situacija drugačija te da oni drugačije funkcioniraju.

Zapovjednik Brandejs kaže da je obaveza svake lokalne uprave i samouprave da organiziraju zaštitu od požara na svojem području. To se može riješiti na način da su općine suosnivači tako da ih javne vatrogasne postrojbe mogu pokrivati, a u slučaju kada nisu, onda moraju samostalno organizirati zaštitu od požara. Glede spomenutog požara, zapovjednik Brandejs je rekao da se čuo sa zapovjednikom Babecom koji je bio na putu za Sloveniju i da mu je rekao da pošalje JVP Bjelovar. Zapovjednik Brandejs kaže da se uvijek nastoji čuti sa zapovjednikom ili predsjednikom zajednice, a ako ne dobije njih onda zove načelnika da dobije suglasnost za slanje JVP-e.  Za svoje područje, grad Daruvar, četiri općine i grad Grubišno Polje od kojih dobivaju mjesečno 2.000,00 kn samo za organizaciju,  nisu nikada naplatili intervenciju. Vatrogasci Grubišnog Polja sami izlaze na intervenciju po dojavi od Daruvara, a ako im treba pomoć, JVP Daruvar im pomogne, ali bez naplate.

Predsjednik Bažulić i Kuzminović kažu da su spremni sudskim putem tražiti sredstva koja su uložena u vatrogasni centar i u JVP-u u prijašnjem razdoblju, a predsjednik Hamp im odgovara da nisu u pravu jer se imovina dijeli temeljem teritorijalnog principa podjele imovine. Predsjednik Kuzminović se nije složio sa njegovim mišljenjem već tvrdi da se imovina dijeli u postocima svim pripadnicima.

Predsjednik je zaključio raspravu i točku dnevnog reda.

Sjednica je završila u 21:20 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen.

Zapisnik sastavila:  Nevenka Martinović,v.r.

                                                                                                            PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

                                                                                                                    Đuro Petrić,v.r.