zapisnik Predsjedništvo 17.04.2018. Štefanje

Z  A  P  I  S  N  I  K                           

            sa sjednice predsjedništva   Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije održane  17. travnja 2018.god. u  općinskoj vijećnici  u Štefanju sa početkom u 19:00 sati.

Nazočni: Đuro Petrić, Darko Despot, Vlado Horvat, Branislav Bijelić, Josip Husak, Ivan Koren, Mario Bažulić, Silvestar Štefović, Darko Krmela, Željko Filipović, Franjo Tanić, Darko Novotni, Smrček Darko,  Nevenka Martinović, Damir Zajček – zamjenik predsjednika VZG Čazma, Ivan Koler – zamjenik predsjednika VZO Sirač, Miljenko Kurevija – zamjenik predsjednika VZO Veliko Trojstvo, Slavko Nehvatal – zamjenik predsjednika VZO Dežanovac, Zdenko Brandejs – zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

Izostali: Damir Margetan, Josip Hamp, Antun Varga, Vladimir truhlaž, Dario Prelec, Vlado Kuzminović, Ivan Zdelar, Đuro Vadljević, Anita Nekić Pavičić, Željko Mesec,

Ostali nazočni: Mihael Skender – predsjednik DVD-a Nova Plošćica, Mario Vinković – predsjednik Nadzornog odbora

Sjednici je nazočno 19 članova predsjedništva , natpolovična većina stoga su donesene odluke pravovaljane.

Sjednicu otvara predsjednik  Đuro Petrić, pozdravlja sve nazočne, a posebno domaćina, novoizabranog predsjednika VZO Štefanje Silvestra Štefovića koji je pozdravio prisutne ispred općine Štefanje i VZO Štefanje te u svoje osobno ime i zaželio dobar rad sjednice kao i ugodan boravak.

Predsjednik Petrić se zahvalio na lijepim riječima te predložio slijedeći

DNEVNI  RED:

 • Usvajanje zapisnika sa  sjednice predsjedništva održane 30. studenog 2018.  godine u Velikom Trojstvu
 • Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije i završni račun za 2017. godinu,   (u privitku)
 • Izvješće inventurne komisije:
 •  o izvršenom godišnjem popisu dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine sa 31.12.2017. godine,
 • o izvršenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza sa 31.12.2017. godine,
 • Zaključci sa Sjednice vatrogasne mladeži održane 28. veljače 2018. godine,
 • susret prijateljstva,
 • državno vatrogasno natjecanje za mladež,
 • kamp Fažana
 • Informacija o položenom ispitu za vatrogasne suce,
 • Informacija o obilježavanju Sv. Florijana – Dana vatrogasaca,
 • Dogovor oko održavanja izvještajne skupštine,
 • Donošenje Pravilnika o susretu prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži,
 • Razmatranje zamolbi i donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava:
 • DVD Zrinski Topolovac
 • DVD Grubišno Polje 
 • Različito

Predsjednik  pita da li ima neka dopuna dnevnog reda.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjednik  daje predloženi dnevni red  na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.         

Točka 1.

            Zapisnik sa sjednice predsjedništva VZ BBŽ-e održane 30. studenog 2017. godine u Velikom Trojstvu je poslan u materijalima za ovu sjednicu.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na usvajanje.

Zapisnik sa sjednice predsjedništva održane 30.11.2017. godine u Velikom Trojstvu je jednoglasno usvojen.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 2.

            Predsjednik otvara točku dnevnog reda Izvješće o materijalno financijskom poslovanju VZ BBŽ-e za 2017. godinu zajedno sa obrazloženjem kao i završni račun VZ BBŽ-e za 2017. godinu sa zakonom propisanim bilješkama koje je također poslano elektronskom poštom članovima predsjedništva. Predsjednik napominje da je ovo izvješće dio materijala za skupštinu na kojoj moramo usvojiti financijsko izvješće, ali  članovi predsjedništva  mogu postaviti pitanja ili dati primjedbe na izvješće.

Djelatnica Martinović je ukratko objasnila specifičnosti neprofitnog knjigovodstva i dala kratko obrazloženje, te skrenula pozornost da je u materijalima poslano financijsko izvješće sa detaljnim obrazloženjem, završnim računom i bilješkama, dakle sve u skladu sa zakonskim propisima.

Predsjednik otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa predsjednik daje izvješće na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno prihvatili Izvješće o materijalno financijsko poslovanju i završni račun VZ BBŽ-e za 2017. godinu.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Predsjednik otvara točku dnevnog reda Izvješće Inventurnog povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine te popis financijske imovine, potraživanja i obaveza VZ BBŽ-e sa stanjem 31.12.2017. godine.

Predsjednik napominje da je izvješće Inventurnog povjerenstva poslano u materijalima za ovu sjednicu i daje riječ djelatnici Martinović koja kaže da sve piše  u izvješću i da nisu potrebna dodatna objašnjenja jer je sve utvrđeno i popisano. Skreće pozornost samo na korištenje dozvoljenog minusa od strane Privredne banke.

Predsjednik otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa predsjednik daje izvješće na usvajanje.

Izvješće Inventurnog povjerenstva o izvršenom godišnjem popisu dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine te popis financijske imovine, potraživanja i obaveza VZ BBŽ-e sa stanjem da dan 31.12.2017. godine je jednoglasno usvojeno.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Predsjednik otvara 4.  Točku dnevnog reda i kaže da je održana sjednica Savjeta na kojoj su doneseni određeni zaključci i prijedlozi, a o kojima se raspravljalo i na sjednici Zapovjedništva te poziva prisutnog predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži Štefovića da ukratko iznese zaključke.

Štefović je upoznao članove predsjedništva   o tijeku sjednice Savjeta vatrogasne mladeži održanoj 28. veljače 2018. godine i  donesenim  zaključcima: da se  susret prijateljstva vatrogasnog pomlatka i mladeži održi 28. kolovoza i da se pošalje raspis prema vatrogasnim zajednicama za domaćina,  uz uvjete iz pravilnika pa će se nakon toga razmatrati ponude. Ako se ne bi nitko javio, što je moguće, županijski zapovjednik je predložio na sjednici savjeta da se susret održi u Kukavici koja ima dobar prostor i popratni sadržaj, ali ostaje problem opreme  i ljudstva. Dakle, ostajemo pri prvoj varijanti da se pošalje raspis prema zajednicama koja bi sve odradila uz onu naknadu za koju imamo odluku. Ako se nitko ne javi onda idemo sa drugom varijantom, ali koja je još uvijek nedorečena. Na sjednici se razgovaralo i o državnom natjecanju vatrogasne mladeži koje će se održati 29. rujna u Zadru, na kojem sudjeluju ekipe iz VZG Bjelovara i VZO Štefanje. Ostaje se dva dana odnosno dva noćenja od kojih jedno plaća VZŽ-e, a drugo nadležne vatrogasne zajednice. Štefović je izvjestio nazočne o radovima u kampu u Fažani gdje je u tijeku izrada kompletne infrastrukture i pitanje je da li će radovi biti završeni do početka sezone. Na sjednici Savjeta HVZ-a je bila informacija da će HVZ ulagati u uređenje samih bungalova, ali se ne zna kada će to biti,  tako da nama preostaje samo minimalno ulaganje kako bi ih osposobili za ovu sezonu. Štefović je izvjestio članove predsjedništva o dogovoru sa VZ Koprivničko križevačke županije o podjeli bungalova kako bi ih mogli urediti i  voditi bolju brigu o njima. Predsjednik Savjeta apelira na vatrogasne zajednice da šalju mladež u kamp jer ih se na taj način motivira i potiče na rad kako bi postigli što bolje rezultate.

Predsjednik Petrić kaže da se o ovom razgovaralo na Zapovjedništvu i da su se složili sa ovim datumom. Također je bilo govora o povećanju sredstava domaćinu susreta, ali je ipak ostalo na istom.

Glede državnog natjecanja, županijska vatrogasna zajednica je izvršila rezervaciju smještaja i snosit će troškove prijevoza.

Vezano za kamp Fažana postoje najnovije informacije od kolega iz Koprivnice,  radovi u tijeku, još ništa nije završeno i stanje je grozno. HVZ planira  izgradnju novih bungalova koji bi imali svi iste uvjete. Petrić je također govorio o dogovoru i podjeli bungalova sa VZ Koprivničko križevačke županije.

Djelatnica je napomenula mogućnost korištenja bungalova prije i poslije sezone za sve vatrogasce.

Predsjednik je rekao da moramo donijeti odluku o načinu korištenja odnosno podjeli bungalova sa Koprivničko križevačkom županijom, na način da nama pripada naš kontejner i bungalov do kontejnera, a onaj u sredina je zajednički i koristi se za voditelje odnosno prema dogovoru. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog o podjeli i korištenju bungalova u kapu Fažana.

Filipović pita vezano za susret prijateljstva i opremi koja je uvijek problem, pa predlaže da županijska vatrogasna zajednica kupi opremu i da nekoj zajednici na korištenje te da vodi brigu o njoj. To se radi o financijskim sredstvima nekih 10.000,00 do 15.000,00 kn.

Predsjednik Petrić kaže da se i o tome razgovaralo, ali da postoji problem smještaja, tako da se odustalo od tog prijedloga.

Za riječ se javio zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdenko Brandejs koji je rekao da postoji problem smještaja i prijevoza te opreme, a još veći problem je ljudstvo, odnosno ljudi koji znaju raditi sa tom opremom koju treba pravilno postaviti. Tu se uvijek radi o istim ljudima koji moraju doći i postaviti opremu. Brandejs predlaže da se pita župana za pokroviteljstvo i da on iz sredstva koja su predviđena za obilježavanje obljetnica 250.000,00 kn sponzorira susret, a da se ta sredstva usmjere prema vatrogasnoj zajednici koja će biti domaćin za kupovinu opreme.  Govorio je o zaključku zapovjedništva o raspisivanju natječaja za domaćinstvo susreta.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

Ispit za vatrogasne suce je   održan  sinoć u Bjelovaru, a prije toga je bio i seminar pa poziva Brandejsa da izvijesti o rezultatima ispita.

Potom je uočio predsjednika VZG Bjelovara ujedno i predsjednika Povjerenstva za natjecanje, Despota koji se naknadno priključio sjednici te  ipak pozvao njega da pročita rezultate, ako sa njima raspolaže.

Despot je rekao da se za ispit prijavilo 28 kandidata, a ispitu je pristupilo 18. Ovo je bilo prvi puta de se posebno polagao ispit za suce za mladež, a posebno za VMŠ. Stari suci su svi prošli odnosno produžili svoju sudačku licencu, dok kod novoprijavljenih ili onih koji su preskočili zadnju provjeru je nešto lošija situacija. Dva nova suca su položila oba ispita, četvero ih je položilo samo ispit za mladež i od njih dvoje steklo uvjete za ponovo polaganje ispita za VMŠ, a četvero kandidata nemaju pravo polaganja niti jedan od ispita. Sedmero kandidata nije pristupilo ispitu, ali mogu pristupiti polaganju ispita kada će biti ponovo organiziran. Situacija je slijedeća: VZG Bjelovara ima ukupno 8 sudaca od kojih 5 može suditi sve, a troje samo vježbe mladeži, VZ Daruvar ima 3 suca koji mogu suditi VMŠ i mladež, VZO Štefanje 2 suca, jedan može suditi sve, a drugi samo za mladež te VZG Čazma jednog suca za sve. Ponoviti ispit mogu: iz Bjelovara 1 za sve i 1 za VMŠ, iz Daruvara 1 za sve, 1 za mladež i 1 za VMŠ. Dakle situacija nije dobra, imamo malo sudaca, ne znamo razlog zašto nisu svi prijavljeni pristupili polaganju ispita, situacija je nešto bolja u odnosu na prošli puta, ali nije zadovoljavajuća. Prije smo imali 12 sad imamo 14 sudaca od kojih 10 sudi sve, a 4 samo mladež. Sa  statusom sudaca na županiji baš i nismo zadovoljni iako se počelo nešto mijenjati, kupljena je neka oprema za suce što je jedan od načina da se ljudi motiviraju.

Predsjednik Petrić se zahvalio Despotu i zaključio točku dnevnog reda.

Predsjednik otvara 6. Točku dnevnog reda – obilježavanje Sv. Florijana – Dana vatrogasaca i napominje da će se 3. svibnja održati svečana sjednica HVZ-a, a vatrogasne zajednice općina i gradova obilježavaju Dan vatrogasaca u svojim zajednicama, međutim još uvijek ostaje zajedničko obilježavanje na nivou Bjelovarsko križevačke biskupije,  a organizaciju i ove godine  vodi predsjednik VZG Bjelovara, Despot koji će nas o tome izvijestiti.

Despot je rekao da se ništa ne mijenja u odnosu na prošlu godinu, pozvani su svi vatrogasci iz područja Bjelovarsko križevačke biskupije, u organizaciji biskupije bit će zajednički domjenak, ostaje na nama da li će županijska zajednica u  dogovoru sa županom imati kakav prijem i polaganje vijenaca, stoga naši uredi trebaju zajednički utvrditi protokolarni dio. Despot je pozvao sve da se odazovu, sastavit će se ponovo združeni orkestar limene glazbe, Breznički Hum, Predavac i Čazma. Okupljanje je u 17:30 pred katedralom, ako će vrijeme dozvolit ešalon će ići kroz park pa u katedralu,  a Sv. Misa u 18:00 sati.

Predsjednik Petrić je rekao da nam je želja da se okupi što više vatrogasaca, a za prijem kod župana   ćemo vidjeti nakon obavljenog razgovora.

Predsjednik zatvara točku dnevnog reda.

Točka 7.

            Predsjednik Petrić kaže da nam predstoji održavanje redovne izvještajne sjednice skupštine, skreće pozornost vatrogasnim zajednicama da održe svoje skupštine i dostave izvješća u županijsku zajednicu kako bi se određene aktivnosti uvrstile u  materijale. U materijalima smo tražili da se neka od zajednica javi za domaćina. VZG Garešnica je razgovarala o tome i izrazila želju da budu domaćini. Predlažu da se skupština održi 18. ili 25. svibnja u domu u Garešničkom Brestovcu. Tamo je zadovoljavajući prostor, njihov DVD bi odradio dio poslova oko organizacije i pripreme,  te predlažu jedan povoljan catering koji će biti i na njihovoj skupštini.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo, pa je predsjednik utvrdio da se prihvaća  domaćinstvo VZG Garešnica te se donosi zaključak:

Skupština Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije će se održati

18. svibnja 2018. godine u domu u Garešničkom Brestovcu sa početkom u 19:00 sati.

Cijena cateringa je 50,00 kn po osobi za prehranu, a piće će se nabaviti  iz trgovine.

Predsjednik daje prijedloge radnih tijela:

Radno predsjedništvo: Đuro Petrić, Željko Mesec i Vlado Horvat

Zapisničar: Nevenka Martinović

2 ovjerovitelja: Franjo Tanić i Darko Despot.

Verifikaciona komisija: Ivan Koren,  Zlatko Rončević i Željko Filipović, 

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 8.

            Predsjednik  daje riječ predsjedniku Savjeta mladeži koji je rekao da je Pravilnik o susretu prijateljstva je bio raspravljan na nekoliko sjednica Savjeta vatrogasne mladeži tijekom 2016. godine kao i na sjednici predsjedništva održanoj 13. travnja 2016. godine, a usvojen na sjednici Zapovjedništva održanoj 7. lipnja 2016. godine. O Pravilniku je ponovo   bilo govora na sjednici savjeta održanoj 28.02.2018. godine gdje je predloženo brisanje članka 8. stavak 3 „Brzinska vježba polaganja C tlačnog voda i mlaznice“  te upute za izvođenje vježbi koje su u privitku pravilnika. Ove izmjene su prihvaćene i kao takav pravilnik je usvojen na sjednici zapovjedništva održanoj 4. travnja 2018. godine. Međutim, sada se ponovo postavlja pitanje da li treba brisati članak koji govori o brzinskoj vježbi polaganja tlačnog voda iz razloga što neke zajednice imaju samo te ekipe i prijavljuju tu vježbu, ali je ipak zaključeno da se ta vježba neće izvodit zbog malog broja ekipa, a ista nije definirana pravilnikom. Tko nema mogućnosti vježbati prepreke još uvijek postoji vježba VMŠ koja se   preporučuje. Čak je na zadnjem Kolegiju savjeta rečeno da je  CTIF na svojem Odboru za mladež razgovarao  o ukidanju vježbe sa preprekama, a uvođenju vježbe VMŠ na međunarodnim natjecanjima za mladež.

Predsjednik predlaže  predsjedništvu da usvoji predloženi Pravilnik sa izmjenama, a koji je usvojen na zapovjedništvu.

Predsjedništvo je jednoglasnom odlukom usvojilo   Pravilnik o susretu prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži.

Predsjednik zatvara točku dnevnog reda.

Predsjednik otvara točku  9.    Razmatranje zamolbi i donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava.

O zamolbama od DVD-a Zrinski Topolovac i Grubišno Polje se razgovaralo na sjednici predsjedništva održanoj 30. studenog 2017. godine u Velikom Trojstvu. Imamo još dvije zamolbe, ali one nisu prošle onu dogovorenu proceduru, nisu bile na zapovjedništvu.

U  Grubišnom Polju je započela sa radom JVP grada Grubišno Polje, imaju niz problema, koriste opremu od DVD-a, a dio opreme im fali, iako stalno ulažu u opremu. Na zadnjoj sjednici predsjedništva kada smo o tome razgovarali bili su u nabavci  hidrauličke opreme koja je sada kupljena i djelomično plaćena.

Predsjednik je dao riječ sadašnjem predsjedniku VZG Grubišno Polje, a prijašnjem zapovjedniku Darku Novotni koji je rekao da je postrojba počela sa radom 1. ožujka, da je sklopljen ugovor između postrojbe, grada i DVD-a o korištenju prostora i vatrogasne opreme, te da se prostor  uređuje. Glede rasprave na prijašnjoj sjednici predsjedništva, bili su u nabavci hidrauličke opreme, koja je sada nabavljena i djelomično plaćena, ostao je dug od 23.000,00 kn  i zato je dostavljena zamolba za financijsku pomoć. Navedenu opremu je kupio DVD kao središnje društvo.  

Predsjednik Petrić kaže da je ova zamolba bila na zapovjedništvu, kao i zamolba od DVD-a Zrinski Topolovac, a također i na prijašnjoj sjednici predsjedništva. Zamolbe su na iznose od 10.000,00 kn. DVD Zrinski Topolovac je direktno udružen u županijsku zajednicu, nalazi se na području od posebne državne skrbi i imaju financijskih problema te su im neophodna sredstva za popravak pume, registraciju, liječničke preglede i dr.

U raspravu se uključila i djelatnica Martinović koja je rekla da se o ovim zamolbama raspravljalo na predsjedništvu krajem  mjeseca studenog, koji su se u načelu složili za dodjelu pomoći kada će biti poznata financijska situacija.  

Za riječ se javio predsjednik DVD-a Zrinski Topolovac koji je rekao da im nedostaje  puno opreme,  čizme, rukavice i dosta druge opreme, a sredstava je malo budući da im je i proračun mali.

Djelatnica je napomenula da će se ubuduće za sva financijska sredstva sklapati ugovori sa krajnjim korisnicima u kojima će stajati obaveza pravdanja tih sredstava, odnosno dostava kopija računa iz kojih je vidljiv utrošak sredstava.

Predsjednik je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedloge na usvajanje.

Članovi predsjedništva su donijeli jednoglasno odluku o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00kn DVD-u Grubišno Polje i DVD-u Zrinski Topolovac.

Predsjednik zatvara točku dnevnog reda.

Predsjednik otvara zadnju 10. točku dnevnog reda, različito.

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio rad sjednice u 20:15  sati.

 Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani Zajednice.

Zapisnik sastavila:  Nevenka Martinović

                                                                                                PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

                                                                                                        Đuro Petrić