Završni račun za 2018. godinu – izvješće

U nastavku objavljujemo Izvješće o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za period od 01.01.2018. – 31.12.2018. u izvornim obliku