Više o Vatrogasnoj zajednici bjelovarsko-bilogorske županije

Sjedište VZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Vođenje i izvršenje vatrogasnih intervencija na područjima odgovornosti Javnih vatrogasnih postrojbi izvršavaju, organiziraju te su odgovorni zapovjednici tih postrojbi temeljem planova zaštite od požara i tehničko-tehnoloških eksplozija i odluke o suosnivanju JVP-i te ugovorom o sufinanciranju troškova JVP-i.

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije, dobrovoljna je stručna, humanitarna i nestranačka udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u području zaštite od požara i vatrogastva. 

Zajednica je osnovana s ciljem unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva i vatrogasnih postrojbi, te promicanja interesa udruga dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi na području Bjelovarsko – bilogorske županije.


Vatrogasna zajednica županije Bjelovarsko – bilogorske, kao krovna organizacija u županiji osnovana je i djeluje temeljem Zakona o vatrogastvu , Zakona o zaštiti od požara i Zakona o udrugama.

Na području Bjelovarsko-Bilogorske županije za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost odgovoran je prema članku 32 stavak 3. Zakona o vatrogastvu N.N.106/99 i N.N. 174/2004. 

Županijski vatrogasni zapovjednik koji je uposlenik Vatrogasne
zajednice županije.

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije organizacija je vatrogasnih zajednica gradova, općina i samostalnih Dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u Zajednicu temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o udrugama.

Vatrogasna zajednica županije objedinjuje, usmjerava i koordinira rad svojih članica.

GRADSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

 • JVP Bjelovar za područje grada Bjelovara 
 • JVP Garešnica za područje grada Garešnice i općina: Hercegovac i Velika Trnovitica 
 • JVP Čazma za područje grada Čazme
 • JVP Daruvar za područje grada Daruvara i općina Dežanovac, Đulovac, Končanica , Sirač, Grubišno Polje
 • VZO Šandrovac – interventna vatrogasna postrojba za područje općine Šandrovac.

U općinama Berek, Ivanska, Štefanje, Rovišće, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac , nije ustrojeno stalno dežurstvo i ne postoji organizirano dežurstvo za izvršenje vatrogasnih intervencija.

Odgovornost za izvršenje vatrogasnih intervencija na području tih općina preuzima odgovorna osoba sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN106/99, 139/04, 174/04 , 38/09, 080/10).

KOORDINACIJE

Budući da su u Zajednicu udružene 5 gradskih i 17 općinskih zajednica te jedan DVD direktno, glede lakše komunikacije zajednice su osnovale koordinacije

 • BJELOVAR: VZG Bjelovar, VZO-a Kapela i Rovišće te DVD Zrinski Topolovac, 
 • ČAZMA: VZG Čazma, VZO-a: Ivanska i Štefanje, 
 • DARUVAR: VZ Daruvar, VZO-a: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač, 
 • GAREŠNICA: VZG Garešnica, VZO-a: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica, 
 • GRUBIŠNO POLJE: VZG Grubišno Polje i VZO Veliki Grđevac 
 • BILOGORA: VZO-a: Nova Rača, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica i Veliko Trojstvo.