uSTROJ vATROGASNE ZAJEDNICE bbž

Skupština (74 člana) je najviše tijelo upravljanja u Zajednici, a čine je predstavnici izabrani na sjednicama skupština vatrogasnih zajednica ili DVD-a te 2 predstavnika iz BBŽ-e, a sukladno odredbi članka 26. Statuta.

Izvršno tijelo skupštine je Predsjedništvo koje broji 26 članova, a čine ga predsjednici vatrogasnih zajednica, predsjednik DVD-a Zrinski Topolovac koji je direktno udružen u županijsku Zajednicu, predstavnik Bjelovarsko bilogorske županije, županijski vatrogasni zapovjednik i tajnik.

Stalno radno tijelo Predsjedništva je Izvršni odbor koji broji 9 članova odnosno 6 predstavnika iz koordinacija, predsjednik i tajnik Zajednice te županijski vatrogasni zapovjednik.

Komisija za priznanja i odlikovanja je također stalno tijelo Predsjedništva koja se sastaje po potrebi, a broji 3 člana.

Zapovjedništvo je stručno tehničko tijelo zajednice koje broji do 30 članova, a čine ga zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova i općina, županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik te predstavnik Županije.

STALNA RADNA TIJELA ZAPOVJEDNIŠTVA

Operativno tehnički stožer broji 12 članova, a čine ga:

  • županijski vatrogasni zapovjednik
  • zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika
  • zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi (4 )
  • po jedan zapovjednik – predstavnik iz svake koordinacije (6).

    Savjet vatrogasne mladeži i Povjerenstvo za natjecanje broje 7 članova – iz svake koordinacije po jedan i županijski vatrogasni zapovjednik, dok Odbor vatrogasnih sudaca broji 6 članova – po jedan iz svake koordinacije osim koordinacije Grubišno Polje i županijski vatrogasni zapovjednik.

 

  • Operativno tehnički stožer
  • Savjet vatrogasne mladeži
  • Povjerenstvo za natjecanje
  • Odbor vatrogasnih sudaca